جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 کیهانه عالمی (شماره پروانه: 2530) 2530 کیهانه عالمی کارآموز مشغول به کار تنکابن
2 سجاد ایزک شیری (شماره پروانه: 2529) 2529 سجاد ایزک شیری وکیل مشغول به کار رامسر
3 حسین شیرافکن (شماره پروانه: 2527) 2527 حسین شیرافکن کارآموز مشغول به کار قائمشهر
4 رضا میرعرب رضی (شماره پروانه: 2528) 2528 رضا میرعرب رضی کارآموز مشغول به کار بابل
5 علیرضا کاظمی حاجی (شماره پروانه: 2526) 2526 علیرضا کاظمی حاجی وکیل مشغول به کار بابل
6 سیدعبداله طاهر (شماره پروانه: 2525) 2525 سیدعبداله طاهر کارآموز مشغول به کار بابل
7 حکمت سام دلیری (شماره پروانه: 2524) 2524 حکمت سام دلیری کارآموز مشغول به کار چالوس
8 محمدرضا حیدری (شماره پروانه: 2523) 2523 محمدرضا حیدری وکیل مشغول به کار آمل
9 علی صادق پورشاره (شماره پروانه: 2522) 2522 علی صادق پورشاره کارآموز مشغول به کار بابلسر
10 حسن فتحی واوسری (شماره پروانه: 2521) 2521 حسن فتحی واوسری وکیل مشغول به کار ساری
11 محمد بخشی زرین کلائی (شماره پروانه: 2520) 2520 محمد بخشی زرین کلائی وکیل مشغول به کار میاندرود(سورک)
12 سیدعلی اوسط نوراشرف الدین (شماره پروانه: 2519) 2519 سیدعلی اوسط نوراشرف الدین کارآموز مشغول به کار عباس آباد
13 فرامرز اسماعیلی زادشالی (شماره پروانه: 2518) 2518 فرامرز اسماعیلی زادشالی کارآموز مشغول به کار بابل
14 اعظم السادات نجفی قادی (شماره پروانه: 2517) 2517 اعظم السادات نجفی قادی وکیل تودیع پروانه ساری
15 جواد ابراهیمی سراجی (شماره پروانه: 2516) 2516 جواد ابراهیمی سراجی وکیل مشغول به کار ساری
16 زینب قاضی زاده (شماره پروانه: 780) 780 زینب قاضی زاده وکیل تودیع پروانه قائمشهر
17 محمود   اسدی کیاپی (شماره پروانه: 988) 988 محمود اسدی کیاپی وکیل تودیع پروانه ساری
18 رحیم رستمی (شماره پروانه: 1066) 1066 رحیم رستمی وکیل تودیع پروانه نور
19 رضا جعفرزاده (شماره پروانه: 1153) 1153 رضا جعفرزاده وکیل تودیع پروانه چمستان
20 محمدعلی عموئی (شماره پروانه: 1242) 1242 محمدعلی عموئی وکیل تودیع پروانه چالوس
21 مصطفی ابراهیمی اتانی (شماره پروانه: 1265) 1265 مصطفی ابراهیمی اتانی وکیل تودیع پروانه رامسر
22 حمیدرضا احمدی لاشکی (شماره پروانه: 1311) 1311 حمیدرضا احمدی لاشکی وکیل تودیع پروانه کجور
23 ابوالفضل پورسلیم (شماره پروانه: 2515) 2515 ابوالفضل پورسلیم وکیل مشغول به کار بابل
24 حسن کاویانی چراتی (شماره پروانه: 2514) 2514 حسن کاویانی چراتی کارآموز مشغول به کار ساری
25 فتانه فرهادی هیکویی (شماره پروانه: 2513) 2513 فتانه فرهادی هیکویی کارآموز مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت