بنام خدا

معرفی کانون وکلای دادگستری مازندران

 

کانون وکلای دادگستری مازندران پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال1376، با عضویت 118 وکیل پایه یک دادگستری تحت عنوان کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان تاسیس شد.

اولین انتخابات هیات مدیره با شرکت وکلای مستقر در استان مازندران و گلستان در تاریخ 1376/7/17 برگزار گردید و پس از آن در اولین نشست هیات مدیره در تاریخ 1376/8/21 هیات رئیسه انتخاب و این کانون فعالیت خود را آغاز نمود.

متعاقب تشکیل استان گلستان، کانون وکلای دادگستری گلستان نیز در سال 1386با عضویت وکلای مستقر در حوزه آن استان تاسیس و از کانون مازندران منتزع شد.

هم اکنون تعداد 1715 وکیل پایه یک دادگستری و 237 کارآموز وکالت و تعدادی وکیل و کارآموز از کانون های دیگر با اشتغال موقت یا به صورت میهمان درحوزه این کانون به امر وکالت و کارآموزی اشتغال دارند.

درحال حاضرعلاوه براعضاء هیات مدیره 55 نفر از وکلای عضو این کانون افتخاراً و تبرعاً در دوایر و کمیسیونهای مختلف از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی، کمیسیون کارآموزی و اختبار، دایره معاضدت، هیات ممتحنه اختبار، کمیسیون نقل و انتقال، کمیسیون ورزش و چند کمیسیون دیگر، با کانون همکاری صمیمانه دارند، و با اغتنام فرصت از جامعه وکلای مازندران، خصوصاً همکاران مذکور که همواره کانون را در گردش امور جاری و رفع مشکلات یاری و همراهی می فرمایند تشکر و قدردانی می نمائیم.

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت