بسمه تعالی

اطلاعیه

بدینوسیله باطلاع متقاضیان صدور پروانه وکالت اتفاقی می رساند:

جهت تشکیل و تکمیل پرونده روزهای یکشنبه و سه شنبه با ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و مدارک ذیل به کانون وکلای دادگستری مازندران در ساعت اداری مراجعه نمایند.

تقاضا نامه شخص متقاضی اخذ جواز وکالت اتفاقی.

(معرفی کامل ، میزان تحصیلات و تجربیات ، درجه قرابت ، مشخصات موضوع قابل طرح یا دفاع ، پیوست کردن مدارک مورد استناد.)

اصل و کپی برابراصل شده شناسنامه و کارت ملی متقاضی (وکیل).

کپی برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی .

کپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (وکیل).

طرح موضوع (اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی دادگاه جهت شماره کلاسه پرونده و تکمیل پرونده ).

 امتحان شفاهی از متقاضی (وکیل).

دوقطعه عکس (وکیل).

اصل درخواست موکل بعنوان کانون وکلا، اصل و کپی برابراصل شده شناسنامه وکارت ملی موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت.

امضاء موکل درحضور مسئول کانون و تایید آن توسط متصدی امر یا یکی از دفاتر اسناد رسمی .

هزینه کانون .

هزینه نقش تمبر.

کانون وکلای دادگستری مازندران

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت