نوع آزمون : آزمون کارآموزی وکلالت

ردیف نام خانوادگی نام
1 لقمانی نوشین
2 کلایی مرتضی
3 حیدری آبندانسری سحرناز
4 یحیایی علیرضا
5 نوریان چالی اسفندیار
6 تقی زاده عادل
7 هندوکلایی الهه
8 نقی زاده موسوی سیدجابر
9 احسانی کرسیکلا سمیه
10 قنبری سیدکلایی فرشته
11 هادی زاده فیروزجایی حجت اله
12 زارع حسن
13 منصوری رضا
14 حجازی سید مهران
15 حسینی سیده زهرا
16 جانباز سوادکوهی علی
17 میرزایی محمد
18 ذاکری عمادالدین
19 قربانی اول سمیه
20 رحمتی فر محمد
21 پورحبیب بهرام
22 بابائی پهنه کلایی سید علی
23 ذکریا زاده خطیر ثریا
24 الهقلی نتاج ملکشاه مجتبی
25 حسین خانزاده فیروزجاه حامد
26 آقازاده بنگر مهدی
27 رحمانی پاچی مصطفی
28 حاجی آقاپور کله بستی نازیلا
29 خان محمدی پروین
30 کریمی فیروزجایی خدیجه
31 سبزی کار سمانه
32 مهاجری نیاکی سپیده
33 عظیمی گلوگاهی وحید
34 جفعرنیا اسبویی امین
35 اباذری املی ساناز
36 سام خانیانی سیما
37 باباپور لمسو هادی
38 اکبری بریجانی اکرم السادات
39 بخشی کچپی منیره
40 احمدی اسوری مطهره
41 کلاکی کردکلایی مرتضی
42 ادبی فیروزجایی خدیجه
43 مهجوری جویباری جابر
44 مجیدی سراجی مایده
45 کاردگر سعید
46 مطلبی سیده سیمین

ایثارگران

  1. غنی پور  معصومه سادات
  2. پورتقی   حمید
  3. ساداتی سلیمان محله   سیده نرجس
  4. شعبانی شه بندی    رضا

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت