کانون وکلای دادگستری استان مازندران

Mazandaran Bar Association


اطلاعیه و برگه پاسخنامه اختبار99

بسمه تعالی

کارآموزان محترم

با سلام و آرزوی سلامت و موفقیت در آزمون، به موارد زیر توجه بفرمائید .

1) شیوه نامه آزمون که در سایت کانون منعکس است را مطالعه نمایید. دراجرای بند 2 شیوه نامه کارآموز الزاما باید شماره تلفن همراه خود که پیام رسان واتس آپ بر آن نصب و فعال است به دبیرخانه اعلام نماید .

2) پاسخنامه مربوط به هر درس بصورت جداگانه و در 6 فایل pdf در سایت کانون و در این گروه بارگزاری می شود. از هربرگ آزمون برای خود به تعداد مورد نیاز خود (حداقل 5 برگ برای هردرس) پرینت تهیه نمائید.

3) چنانچه نیاز به درج پاسخ در بیش از یک صفحه را داشتید، ادامه پاسخ را صرفاً در برگ های دیگر پاسخ نامه مربوط به همان درس قید و ذیل هر صفحه را حتماً شماره گذاری نموده و پاسخ سوالات را صرفاً درهمان برگ پاسخ نامه های بارگزاری شده برای هر درس درج نمائید. از نوشتن پاسخ در پشت برگ یا برگ های دیگر خودداری نمائید به اوراقی غیر از برگ پاسخنامه ارسالی کانون ترتیب اثر داده نمی شود. (برای سهولت برای هر درس به تعداد بیشتر پرینت تهیه نمائید)

4) از برگ پاسخ نامه با استفاده از برنامه های اسکن، اسکن تهیه نموده و فایل اسکن شده را ارسال نمائید.

5) چنانچه تعداد صفحات پاسخ هر درس بیش از یک صفحه باشد ، تمام صفحات پاسخ نامه را در قالب یک فایل ارسال نمائید و از ارسال صفحات پاسخ نامه یک درس بصورت تک برگ خودداری نمائید.

6) بمنظور وقوف از وجود اشکال احتمالى در اجراى اختبار مجازى و برطرف کردن آن ساعت١٢ روز پنجشنبه ٢٠/ ٠6/ ١٣٩٩ خود رادر وضعیت آزمایش و اجراى دستورالعمل ومتعاقباً ارسال آن قراردهید. حضور کلیه کارآموزان محترم درآزمون آزمایشی مذکور الزامی است .

موفق باشید.