جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
226 محدثه رحیمی (شماره پروانه: 1830) 1830 محدثه رحیمی کارآموز مشغول به کار بهشهر
227 سیده فاطمه ساداتی (شماره پروانه: 1829) 1829 سیده فاطمه ساداتی کارآموز مشغول به کار نور
228 ام البنین کاردر دنگسرکی (شماره پروانه: 1828) 1828 ام البنین کاردر دنگسرکی کارآموز مشغول به کار ساری
229 سیده طاهره موسوی خطیر (شماره پروانه: 1827) 1827 سیده طاهره موسوی خطیر کارآموز مشغول به کار قائمشهر
230 پوریا جعفرنیا اسبوئی (شماره پروانه: 1826) 1826 پوریا جعفرنیا اسبوئی کارآموز مشغول به کار آمل
231 جواد کلانی (شماره پروانه: 1825) 1825 جواد کلانی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
232 قربان بابائی حاجی (شماره پروانه: 1824) 1824 قربان بابائی حاجی وکیل مشغول به کار شیرود
233 سعید مهدی نژاد (شماره پروانه: 1823) 1823 سعید مهدی نژاد کارآموز مشغول به کار بابلسر
234 بنیامین گلمحمدی ترکی (شماره پروانه: 1822) 1822 بنیامین گلمحمدی ترکی کارآموز مشغول به کار بابل
235 بهاره حمزه زاده (شماره پروانه: 1821) 1821 بهاره حمزه زاده کارآموز مشغول به کار بابلسر
236 مهدی نجف نژاد (شماره پروانه: 1820) 1820 مهدی نجف نژاد کارآموز مشغول به کار قائمشهر
237 محدثه زارع صلاحی (شماره پروانه: 1819) 1819 محدثه زارع صلاحی کارآموز مشغول به کار ساری
238 مریم فلاح (شماره پروانه: 1818) 1818 مریم فلاح کارآموز مشغول به کار آمل
239 ماریا عباس زاده (شماره پروانه: 1817) 1817 ماریا عباس زاده کارآموز مشغول به کار بابلسر
240 حامد صفری نودهی (شماره پروانه: 1816) 1816 حامد صفری نودهی کارآموز مشغول به کار نکا
241 لیدا تقوایی (شماره پروانه: 1815) 1815 لیدا تقوایی کارآموز مشغول به کار آمل
242 شهره منصوری (شماره پروانه: 1814) 1814 شهره منصوری کارآموز مشغول به کار نور
243 سیده سارا گلریز (شماره پروانه: 1813) 1813 سیده سارا گلریز کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
244 فاطمه خالقی (شماره پروانه: 1812) 1812 فاطمه خالقی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
245 عباس مهران پور (شماره پروانه: 1811) 1811 عباس مهران پور کارآموز مشغول به کار تنکابن
246 عادله میرزازاده (شماره پروانه: 1810) 1810 عادله میرزازاده کارآموز مشغول به کار بابل
247 مریم قربان نیا دلاور (شماره پروانه: 1809) 1809 مریم قربان نیا دلاور کارآموز مشغول به کار بابل
248 رضوانه امیری عالیه کلائی (شماره پروانه: 1808) 1808 رضوانه امیری عالیه کلائی کارآموز مشغول به کار ساری
249 نجیبه ذوالفقاری (شماره پروانه: 1807) 1807 نجیبه ذوالفقاری کارآموز مشغول به کار نوشهر
250 عباس نبی زاده جلودار (شماره پروانه: 1806) 1806 عباس نبی زاده جلودار کارآموز مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت