جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
226 کاظم الهی (شماره پروانه: 1772) 1772 کاظم الهی وکیل مشغول به کار آمل
227 رجبعلی ابراهیمی ساروکلائی (شماره پروانه: 1770) 1770 رجبعلی ابراهیمی ساروکلائی وکیل مشغول به کار قایمشهر
228 سیدضیاء امامی (شماره پروانه: 1769) 1769 سیدضیاء امامی کارآموز مشغول به کار تنکابن
229 محمدعلی نقوی مرمتی (شماره پروانه: 1765) 1765 محمدعلی نقوی مرمتی وکیل مشغول به کار ساری
230 حسین بهرام پور (شماره پروانه: 1766) 1766 حسین بهرام پور کارآموز مشغول به کار جویبار
231 اکبر بهمنی (شماره پروانه: 1764) 1764 اکبر بهمنی وکیل مشغول به کار بابل
232 محمدرضا شمشیری (شماره پروانه: 1762) 1762 محمدرضا شمشیری کارآموز مشغول به کار ساری
233 مهدی علاء (شماره پروانه: 1157) 1157 مهدی علاء وکیل مشغول به کار نور
234 علی اصغر اسلامی (شماره پروانه: 85) 85 علی اصغر اسلامی وکیل فوت شده آمل
235 محمدتقی عرفانی (شماره پروانه: 45) 45 محمدتقی عرفانی وکیل انتقال دائم به کانون دیگر گنبد
236 جهانشاه مدیری (شماره پروانه: 44) 44 جهانشاه مدیری وکیل فوت شده تنکابن
237 ایرج شعبانخانی (شماره پروانه: 35) 35 ایرج شعبانخانی وکیل فوت شده ساری
238 ناصر دالائی (شماره پروانه: 31) 31 ناصر دالائی وکیل فوت شده تنکابن
239 علی مهرگان (شماره پروانه: 30) 30 علی مهرگان وکیل فوت شده ساری
240 رحمان وهابی (شماره پروانه: 23) 23 رحمان وهابی وکیل فوت شده تنکابن
241 نصراله رحمتیان (شماره پروانه: 22) 22 نصراله رحمتیان وکیل انتقال دائم به کانون دیگر ساری
242 علی فرزامی (شماره پروانه: 15) 15 علی فرزامی وکیل فوت شده بابل
243 یداله روحی لاریجانی (شماره پروانه: 10) 10 یداله روحی لاریجانی وکیل فوت شده بابل
244 محمود اصغرپور (شماره پروانه: 7) 7 محمود اصغرپور وکیل فوت شده بابل
245 ابراهیم شهیدی (شماره پروانه: 5) 5 ابراهیم شهیدی وکیل فوت شده ساری
246 محمدناصر مشاور (شماره پروانه: 3) 3 محمدناصر مشاور وکیل فوت شده ساری
247 محمود مافی (شماره پروانه: 2) 2 محمود مافی وکیل فوت شده نوشهر
248 جواد لطفی (شماره پروانه: 1) 1 جواد لطفی وکیل فوت شده آمل
249 بهرام کاویانپور (شماره پروانه: 1752) 1752 بهرام کاویانپور کارآموز مشغول به کار نوشهر
250 محسن علیپور روشن (شماره پروانه: 1748) 1748 محسن علیپور روشن وکیل مشغول به کار گتاب

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت