جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
226 قربان بابائی حاجی (شماره پروانه: 1824) 1824 قربان بابائی حاجی وکیل مشغول به کار شیرود
227 سعید مهدی نژاد (شماره پروانه: 1823) 1823 سعید مهدی نژاد کارآموز مشغول به کار بابلسر
228 بنیامین گلمحمدی ترکی (شماره پروانه: 1822) 1822 بنیامین گلمحمدی ترکی کارآموز مشغول به کار بابل
229 بهاره حمزه زاده (شماره پروانه: 1821) 1821 بهاره حمزه زاده کارآموز مشغول به کار بابلسر
230 مهدی نجف نژاد (شماره پروانه: 1820) 1820 مهدی نجف نژاد کارآموز مشغول به کار قائمشهر
231 محدثه زارع صلاحی (شماره پروانه: 1819) 1819 محدثه زارع صلاحی کارآموز مشغول به کار ساری
232 مریم فلاح (شماره پروانه: 1818) 1818 مریم فلاح کارآموز مشغول به کار آمل
233 ماریا عباس زاده (شماره پروانه: 1817) 1817 ماریا عباس زاده کارآموز مشغول به کار بابلسر
234 حامد صفری نودهی (شماره پروانه: 1816) 1816 حامد صفری نودهی کارآموز مشغول به کار نکا
235 لیدا تقوایی (شماره پروانه: 1815) 1815 لیدا تقوایی کارآموز مشغول به کار آمل
236 شهره منصوری (شماره پروانه: 1814) 1814 شهره منصوری کارآموز مشغول به کار نور
237 سیده سارا گلریز (شماره پروانه: 1813) 1813 سیده سارا گلریز کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
238 فاطمه خالقی (شماره پروانه: 1812) 1812 فاطمه خالقی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
239 عباس مهران پور (شماره پروانه: 1811) 1811 عباس مهران پور کارآموز مشغول به کار تنکابن
240 عادله میرزازاده (شماره پروانه: 1810) 1810 عادله میرزازاده کارآموز مشغول به کار بابل
241 مریم قربان نیا دلاور (شماره پروانه: 1809) 1809 مریم قربان نیا دلاور کارآموز مشغول به کار بابل
242 رضوانه امیری عالیه کلائی (شماره پروانه: 1808) 1808 رضوانه امیری عالیه کلائی کارآموز مشغول به کار ساری
243 نجیبه ذوالفقاری (شماره پروانه: 1807) 1807 نجیبه ذوالفقاری کارآموز مشغول به کار نوشهر
244 عباس نبی زاده جلودار (شماره پروانه: 1806) 1806 عباس نبی زاده جلودار کارآموز مشغول به کار ساری
245 شیما محمدی چراتی (شماره پروانه: 1805) 1805 شیما محمدی چراتی کارآموز مشغول به کار ساری
246 امین فهیمی (شماره پروانه: 1804) 1804 امین فهیمی کارآموز مشغول به کار جویبار
247 مریم شیرافکن زعفرانی (شماره پروانه: 1803) 1803 مریم شیرافکن زعفرانی کارآموز مشغول به کار بابل
248 میلاد ذوالفقاری (شماره پروانه: 1802) 1802 میلاد ذوالفقاری کارآموز مشغول به کار آمل
249 آیدین نیک فرجام (شماره پروانه: 1801) 1801 آیدین نیک فرجام کارآموز مشغول به کار تنکابن
250 مریم فکوری (شماره پروانه: 1800) 1800 مریم فکوری کارآموز مشغول به کار تنکابن

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت