جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
226 مجید علیزاده کیوانی (شماره پروانه: 1714) 1714 مجید علیزاده کیوانی کارآموز مشغول به کار تنکابن
227 زینب عطایی نژاد (شماره پروانه: 1703) 1703 زینب عطایی نژاد کارآموز مشغول به کار ساری
228 احد بهمنی (شماره پروانه: 1694) 1694 احد بهمنی کارآموز مشغول به کار بابلسر
229 ابراهیم رستمی (شماره پروانه: 1693) 1693 ابراهیم رستمی کارآموز مشغول به کار نوشهر
230 سمیرا مختارنژادعربی (شماره پروانه: 1667) 1667 سمیرا مختارنژادعربی کارآموز مشغول به کار بابلسر
231 حسین تاری (شماره پروانه: 1280) 1280 حسین تاری وکیل مشغول به کار بابلسر
232 مهدی فلاح (شماره پروانه: 1665) 1665 مهدی فلاح کارآموز مشغول به کار ساری
233 میثم حفاوتی طبری (شماره پروانه: 1708) 1708 میثم حفاوتی طبری وکیل مشغول به کار بابل
234 مریم جان بازفریدونی (شماره پروانه: 1682) 1682 مریم جان بازفریدونی کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
235 سجاد دلفان آذری (شماره پروانه: 1294) 1294 سجاد دلفان آذری وکیل مشغول به کار عباس آباد
236 مهدی میرزایی افراپلی (شماره پروانه: 1696) 1696 مهدی میرزایی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری
237 مهسا مومنی (شماره پروانه: 1679) 1679 مهسا مومنی کارآموز مشغول به کار بابل
238 مهری ناجی زواره (شماره پروانه: 1674) 1674 مهری ناجی زواره کارآموز مشغول به کار آمل
239 پیمان حسینیان (شماره پروانه: 1671) 1671 پیمان حسینیان کارآموز مشغول به کار تنکابن
240 مجتبی رحیمی قزوینی (شماره پروانه: 1713) 1713 مجتبی رحیمی قزوینی کارآموز مشغول به کار بابل
241 محمدحسن صیاد (شماره پروانه: 1194) 1194 محمدحسن صیاد وکیل مشغول به کار بهشهر
242 طاهره کیاکجوری (شماره پروانه: 1670) 1670 طاهره کیاکجوری کارآموز مشغول به کار نوشهر
243 زینب حلمی قلعه جوقی (شماره پروانه: 1690) 1690 زینب حلمی قلعه جوقی کارآموز مشغول به کار بابل
244 مجید اقاجانی افراپلی (شماره پروانه: 1668) 1668 مجید اقاجانی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری
245 سبحان جمشیدی گرجی (شماره پروانه: 1673) 1673 سبحان جمشیدی گرجی کارآموز مشغول به کار ساری
246 ناصرعلی کوپایی (شماره پروانه: 1721) 1721 ناصرعلی کوپایی کارآموز مشغول به کار بابل
247 مولود احمدی حاجی (شماره پروانه: 1697) 1697 مولود احمدی حاجی کارآموز مشغول به کار بابل
248 حمزه خلیلی مهدیرجی (شماره پروانه: 1717) 1717 حمزه خلیلی مهدیرجی کارآموز مشغول به کار ساری
249 امنه یوسفی ابکسری (شماره پروانه: 1669) 1669 امنه یوسفی ابکسری کارآموز مشغول به کار ساری
250 زهرا غنی زاده (شماره پروانه: 1672) 1672 زهرا غنی زاده کارآموز مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت