جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
226 حسین جانبازی شورکائی (شماره پروانه: 1729) 1729 حسین جانبازی شورکائی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
227 سعیدرضا کمیلیان (شماره پروانه: 1730) 1730 سعیدرضا کمیلیان وکیل مشغول به کار نوشهر
228 سیده مریم مظلومی (شماره پروانه: 1726) 1726 سیده مریم مظلومی وکیل مشغول به کار ساری
229 مهدی زاهدیان (شماره پروانه: 1691) 1691 مهدی زاهدیان کارآموز مشغول به کار بابل
230 مبین تهمتنی (شماره پروانه: 1728) 1728 مبین تهمتنی وکیل مشغول به کار گتاب
231 احمد علی رمجی (شماره پروانه: 1732) 1732 احمد علی رمجی وکیل مشغول به کار عباس آباد
232 سیدایمان نوشادی (شماره پروانه: 1281) 1281 سیدایمان نوشادی وکیل مشغول به کار کیاکلا
233 سپیده رمضانی تبارامیری (شماره پروانه: 1724) 1724 سپیده رمضانی تبارامیری کارآموز مشغول به کار بابل
234 مهری ناجی زواره (شماره پروانه: 1674) 1674 مهری ناجی زواره کارآموز مشغول به کار آمل
235 حمزه خلیلی مهدیرجی (شماره پروانه: 1717) 1717 حمزه خلیلی مهدیرجی کارآموز مشغول به کار ساری
236 مریم جان بازفریدونی (شماره پروانه: 1682) 1682 مریم جان بازفریدونی کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
237 مولود احمدی حاجی (شماره پروانه: 1697) 1697 مولود احمدی حاجی کارآموز مشغول به کار بابل
238 ناصرعلی کوپایی (شماره پروانه: 1721) 1721 ناصرعلی کوپایی کارآموز مشغول به کار بابل
239 نسیم اندرز (شماره پروانه: 1680) 1680 نسیم اندرز کارآموز مشغول به کار آمل
240 مهسا مومنی (شماره پروانه: 1679) 1679 مهسا مومنی کارآموز مشغول به کار بابل
241 مژده عصری (شماره پروانه: 1676) 1676 مژده عصری کارآموز مشغول به کار تنکابن
242 احد بهمنی (شماره پروانه: 1694) 1694 احد بهمنی کارآموز مشغول به کار بابلسر
243 امنه یوسفی ابکسری (شماره پروانه: 1669) 1669 امنه یوسفی ابکسری کارآموز مشغول به کار ساری
244 میثم پوررستمی (شماره پروانه: 1677) 1677 میثم پوررستمی کارآموز مشغول به کار رامسر
245 مجید علیزاده کیوانی (شماره پروانه: 1714) 1714 مجید علیزاده کیوانی کارآموز مشغول به کار تنکابن
246 مجتبی رحیمی قزوینی (شماره پروانه: 1713) 1713 مجتبی رحیمی قزوینی کارآموز مشغول به کار بابل
247 سیدجواد مجیدی (شماره پروانه: 1722) 1722 سیدجواد مجیدی کارآموز مشغول به کار آمل
248 ابراهیم رستمی (شماره پروانه: 1693) 1693 ابراهیم رستمی کارآموز مشغول به کار نوشهر
249 سجاد دلفان آذری (شماره پروانه: 1294) 1294 سجاد دلفان آذری وکیل مشغول به کار عباس آباد
250 مهدی میرزایی افراپلی (شماره پروانه: 1696) 1696 مهدی میرزایی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت