جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
226 ناصر محمودزاده (شماره پروانه: 1659) 1659 ناصر محمودزاده کارآموز مشغول به کار آمل
227 مهری ناجی زواره (شماره پروانه: 1674) 1674 مهری ناجی زواره کارآموز مشغول به کار آمل
228 حسنعلی اسدپورجوجاده (شماره پروانه: 1656) 1656 حسنعلی اسدپورجوجاده کارآموز مشغول به کار ساری
229 مهسا مومنی (شماره پروانه: 1679) 1679 مهسا مومنی کارآموز مشغول به کار بابل
230 مهدی میرزایی افراپلی (شماره پروانه: 1696) 1696 مهدی میرزایی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری
231 سجاد دلفان آذری (شماره پروانه: 1294) 1294 سجاد دلفان آذری وکیل مشغول به کار عباس آباد
232 مریم جان بازفریدونی (شماره پروانه: 1682) 1682 مریم جان بازفریدونی کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
233 مجید خلیل پورگرگانی (شماره پروانه: 1655) 1655 مجید خلیل پورگرگانی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
234 زینب حلمی قلعه جوقی (شماره پروانه: 1690) 1690 زینب حلمی قلعه جوقی کارآموز مشغول به کار بابل
235 امنه یوسفی ابکسری (شماره پروانه: 1669) 1669 امنه یوسفی ابکسری کارآموز مشغول به کار ساری
236 حمزه خلیلی مهدیرجی (شماره پروانه: 1717) 1717 حمزه خلیلی مهدیرجی کارآموز مشغول به کار ساری
237 مولود احمدی حاجی (شماره پروانه: 1697) 1697 مولود احمدی حاجی کارآموز مشغول به کار بابل
238 ناصرعلی کوپایی (شماره پروانه: 1721) 1721 ناصرعلی کوپایی کارآموز مشغول به کار بابل
239 زهرا غنی زاده (شماره پروانه: 1672) 1672 زهرا غنی زاده کارآموز مشغول به کار بابل
240 حوریه علیجانی روشن (شماره پروانه: 1701) 1701 حوریه علیجانی روشن کارآموز مشغول به کار بابل
241 میثم حفاوتی طبری (شماره پروانه: 1708) 1708 میثم حفاوتی طبری وکیل مشغول به کار بابل
242 مهدی فلاح (شماره پروانه: 1665) 1665 مهدی فلاح کارآموز مشغول به کار ساری
243 سیدجواد مجیدی (شماره پروانه: 1722) 1722 سیدجواد مجیدی کارآموز مشغول به کار آمل
244 سیده فرشته موسوی (شماره پروانه: 1660) 1660 سیده فرشته موسوی کارآموز مشغول به کار ساری
245 سبحان جمشیدی گرجی (شماره پروانه: 1673) 1673 سبحان جمشیدی گرجی کارآموز مشغول به کار ساری
246 مجید اقاجانی افراپلی (شماره پروانه: 1668) 1668 مجید اقاجانی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری
247 ایوب محمدی چشمه چنار (شماره پروانه: 1653) 1653 ایوب محمدی چشمه چنار کارآموز مشغول به کار بهشهر
248 سیده طاهره میری چهارطاق بنی (شماره پروانه: 1648) 1648 سیده طاهره میری چهارطاق بنی وکیل مشغول به کار جویبار
249 علی کیاکجوری (شماره پروانه: 1652) 1652 علی کیاکجوری کارآموز مشغول به کار نوشهر
250 سمیه نجفی (شماره پروانه: 1651) 1651 سمیه نجفی وکیل مشغول به کار فریدونکنار

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت