جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
226 سیدحسین جمالی (شماره پروانه: 1277) 1277 سیدحسین جمالی وکیل مشغول به کار میاندرود
227 رشید عنایت تبار (شماره پروانه: 1723) 1723 رشید عنایت تبار کارآموز مشغول به کار نور
228 سعیدرضا کمیلیان (شماره پروانه: 1730) 1730 سعیدرضا کمیلیان وکیل مشغول به کار نوشهر
229 محمدابراهیم مجیدی (شماره پروانه: 1731) 1731 محمدابراهیم مجیدی وکیل مشغول به کار آمل
230 میرعلی قریشی لاریمی (شماره پروانه: 1292) 1292 میرعلی قریشی لاریمی وکیل مشغول به کار گلوگاه
231 سید ناصر نورمحمدحسینی (شماره پروانه: 632) 632 سید ناصر نورمحمدحسینی وکیل مشغول به کار آمل
232 حسن یداله زاده سرستی (شماره پروانه: 1707) 1707 حسن یداله زاده سرستی کارآموز مشغول به کار بابل
233 حسن مرتضی زاده (شماره پروانه: 1069) 1069 حسن مرتضی زاده وکیل مشغول به کار بابل
234 حسین جانبازی شورکائی (شماره پروانه: 1729) 1729 حسین جانبازی شورکائی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
235 سپیده رمضانی تبارامیری (شماره پروانه: 1724) 1724 سپیده رمضانی تبارامیری کارآموز مشغول به کار بابل
236 سیدایمان نوشادی (شماره پروانه: 1281) 1281 سیدایمان نوشادی وکیل مشغول به کار کیاکلا
237 احمد علی رمجی (شماره پروانه: 1732) 1732 احمد علی رمجی وکیل مشغول به کار عباس آباد
238 مهدی زاهدیان (شماره پروانه: 1691) 1691 مهدی زاهدیان کارآموز مشغول به کار بابل
239 سیده مریم مظلومی (شماره پروانه: 1726) 1726 سیده مریم مظلومی وکیل مشغول به کار ساری
240 مهسا مومنی (شماره پروانه: 1679) 1679 مهسا مومنی کارآموز مشغول به کار بابل
241 نسیم اندرز (شماره پروانه: 1680) 1680 نسیم اندرز کارآموز مشغول به کار آمل
242 مریم جان بازفریدونی (شماره پروانه: 1682) 1682 مریم جان بازفریدونی کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
243 مولود احمدی حاجی (شماره پروانه: 1697) 1697 مولود احمدی حاجی کارآموز مشغول به کار بابل
244 ناصرعلی کوپایی (شماره پروانه: 1721) 1721 ناصرعلی کوپایی کارآموز مشغول به کار بابل
245 مهری ناجی زواره (شماره پروانه: 1674) 1674 مهری ناجی زواره کارآموز مشغول به کار آمل
246 مهدی میرزایی افراپلی (شماره پروانه: 1696) 1696 مهدی میرزایی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری
247 مژده عصری (شماره پروانه: 1676) 1676 مژده عصری کارآموز مشغول به کار تنکابن
248 سجاد دلفان آذری (شماره پروانه: 1294) 1294 سجاد دلفان آذری وکیل مشغول به کار عباس آباد
249 ابراهیم رستمی (شماره پروانه: 1693) 1693 ابراهیم رستمی کارآموز مشغول به کار نوشهر
250 احد بهمنی (شماره پروانه: 1694) 1694 احد بهمنی کارآموز مشغول به کار بابلسر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت