جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
226 محمدحسن صیاد (شماره پروانه: 1194) 1194 محمدحسن صیاد وکیل مشغول به کار بهشهر
227 مجتبی رحیمی قزوینی (شماره پروانه: 1713) 1713 مجتبی رحیمی قزوینی کارآموز مشغول به کار بابل
228 پیمان حسینیان (شماره پروانه: 1671) 1671 پیمان حسینیان کارآموز مشغول به کار تنکابن
229 ناصر محمودزاده (شماره پروانه: 1659) 1659 ناصر محمودزاده کارآموز مشغول به کار آمل
230 مهری ناجی زواره (شماره پروانه: 1674) 1674 مهری ناجی زواره کارآموز مشغول به کار آمل
231 حسنعلی اسدپورجوجاده (شماره پروانه: 1656) 1656 حسنعلی اسدپورجوجاده کارآموز مشغول به کار ساری
232 مهسا مومنی (شماره پروانه: 1679) 1679 مهسا مومنی کارآموز مشغول به کار بابل
233 مهدی میرزایی افراپلی (شماره پروانه: 1696) 1696 مهدی میرزایی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری
234 سجاد دلفان آذری (شماره پروانه: 1294) 1294 سجاد دلفان آذری وکیل مشغول به کار عباس آباد
235 مریم جان بازفریدونی (شماره پروانه: 1682) 1682 مریم جان بازفریدونی کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
236 رضا بهرامی المشیری (شماره پروانه: 1709) 1709 رضا بهرامی المشیری وکیل مشغول به کار میاندرود(سورک)
237 زینب حلمی قلعه جوقی (شماره پروانه: 1690) 1690 زینب حلمی قلعه جوقی کارآموز مشغول به کار بابل
238 مجید اقاجانی افراپلی (شماره پروانه: 1668) 1668 مجید اقاجانی افراپلی کارآموز مشغول به کار ساری
239 سیدجواد مجیدی (شماره پروانه: 1722) 1722 سیدجواد مجیدی کارآموز مشغول به کار آمل
240 میثم حفاوتی طبری (شماره پروانه: 1708) 1708 میثم حفاوتی طبری وکیل مشغول به کار بابل
241 حبیب اله نشتاعلی (شماره پروانه: 1706) 1706 حبیب اله نشتاعلی وکیل مشغول به کار نشتارود
242 امنه یوسفی ابکسری (شماره پروانه: 1669) 1669 امنه یوسفی ابکسری کارآموز مشغول به کار ساری
243 حمزه خلیلی مهدیرجی (شماره پروانه: 1717) 1717 حمزه خلیلی مهدیرجی کارآموز مشغول به کار ساری
244 مولود احمدی حاجی (شماره پروانه: 1697) 1697 مولود احمدی حاجی کارآموز مشغول به کار بابل
245 ناصرعلی کوپایی (شماره پروانه: 1721) 1721 ناصرعلی کوپایی کارآموز مشغول به کار بابل
246 حوریه علیجانی روشن (شماره پروانه: 1701) 1701 حوریه علیجانی روشن کارآموز مشغول به کار بابل
247 مهدی فلاح (شماره پروانه: 1665) 1665 مهدی فلاح کارآموز مشغول به کار ساری
248 سیده فرشته موسوی (شماره پروانه: 1660) 1660 سیده فرشته موسوی کارآموز مشغول به کار ساری
249 سبحان جمشیدی گرجی (شماره پروانه: 1673) 1673 سبحان جمشیدی گرجی کارآموز مشغول به کار ساری
250 مجید خلیل پورگرگانی (شماره پروانه: 1655) 1655 مجید خلیل پورگرگانی کارآموز مشغول به کار محمودآباد

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت