جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
226 سیده الهام ساداتی (شماره پروانه: 1716) 1716 سیده الهام ساداتی کارآموز مشغول به کار ساری
227 حسین نامجوفر (شماره پروانه: 1720) 1720 حسین نامجوفر وکیل مشغول به کار سوادکوه(پلسفید)
228 حدیثه دلیلی (شماره پروانه: 1744) 1744 حدیثه دلیلی وکیل مشغول به کار تنکابن
229 سیدفردین میراشرف الدین (شماره پروانه: 1699) 1699 سیدفردین میراشرف الدین وکیل مشغول به کار کلاردشت
230 مظاهر شعبانپور شش پلی (شماره پروانه: 1742) 1742 مظاهر شعبانپور شش پلی وکیل مشغول به کار گتاب
231 جمال احمدی (شماره پروانه: 1739) 1739 جمال احمدی وکیل مشغول به کار آمل
232 زهره حبیب زاده مجاوری (شماره پروانه: 1725) 1725 زهره حبیب زاده مجاوری وکیل مشغول به کار آمل
233 منیره السادات قریشی امیری (شماره پروانه: 1175) 1175 منیره السادات قریشی امیری وکیل مشغول به کار دابودشت
234 قنبر اسدالهی (شماره پروانه: 1734) 1734 قنبر اسدالهی کارآموز مشغول به کار بابلسر
235 معبود صادقی لاریمی (شماره پروانه: 1735) 1735 معبود صادقی لاریمی وکیل مشغول به کار جویبار
236 هستی صمدی سمنانی (شماره پروانه: 1738) 1738 هستی صمدی سمنانی وکیل مشغول به کار بهشهر
237 طاهره علی زاده معلم (شماره پروانه: 1705) 1705 طاهره علی زاده معلم کارآموز مشغول به کار بابل
238 سیدحسین جمالی (شماره پروانه: 1277) 1277 سیدحسین جمالی وکیل مشغول به کار میاندرود
239 رشید عنایت تبار (شماره پروانه: 1723) 1723 رشید عنایت تبار کارآموز مشغول به کار نور
240 میرعلی قریشی لاریمی (شماره پروانه: 1292) 1292 میرعلی قریشی لاریمی وکیل مشغول به کار گلوگاه
241 سعیدرضا کمیلیان (شماره پروانه: 1730) 1730 سعیدرضا کمیلیان وکیل مشغول به کار نوشهر
242 محمدابراهیم مجیدی (شماره پروانه: 1731) 1731 محمدابراهیم مجیدی وکیل مشغول به کار آمل
243 حسن مرتضی زاده (شماره پروانه: 1069) 1069 حسن مرتضی زاده وکیل مشغول به کار بابل
244 حسین جانبازی شورکائی (شماره پروانه: 1729) 1729 حسین جانبازی شورکائی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
245 سپیده رمضانی تبارامیری (شماره پروانه: 1724) 1724 سپیده رمضانی تبارامیری کارآموز مشغول به کار بابل
246 سیدایمان نوشادی (شماره پروانه: 1281) 1281 سیدایمان نوشادی وکیل مشغول به کار کیاکلا
247 احمد علی رمجی (شماره پروانه: 1732) 1732 احمد علی رمجی وکیل مشغول به کار عباس آباد
248 مبین تهمتنی (شماره پروانه: 1728) 1728 مبین تهمتنی وکیل مشغول به کار گتاب
249 مهدی زاهدیان (شماره پروانه: 1691) 1691 مهدی زاهدیان کارآموز مشغول به کار بابل
250 سیده مریم مظلومی (شماره پروانه: 1726) 1726 سیده مریم مظلومی وکیل مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت