جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
201 معصومه کرامتی (شماره پروانه: 2106) 2106 معصومه کرامتی کارآموز مشغول به کار بهشهر
202 محدثه زارع (شماره پروانه: 2105) 2105 محدثه زارع کارآموز مشغول به کار آمل
203 مائده نجفی سنگ نیشتی (شماره پروانه: 2104) 2104 مائده نجفی سنگ نیشتی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
204 علی عمادی (شماره پروانه: 2103) 2103 علی عمادی وکیل مشغول به کار ساری
205 احمدعلی توپا اسفندیاری (شماره پروانه: 2102) 2102 احمدعلی توپا اسفندیاری کارآموز مشغول به کار چالوس
206 سیدنظام ابراهیمی حسینی (شماره پروانه: 2101) 2101 سیدنظام ابراهیمی حسینی کارآموز مشغول به کار ساری
207 سوگند پورتقی کیا (شماره پروانه: 2035) 2035 سوگند پورتقی کیا کارآموز مشغول به کار نوشهر
208 مهدی سلحشور (شماره پروانه: 2100) 2100 مهدی سلحشور وکیل مشغول به کار بابل
209 ساسان حبیب پور (شماره پروانه: 2099) 2099 ساسان حبیب پور کارآموز انصراف از کارآموزی بابلسر
210 علی کیاکجوری (شماره پروانه: 2097) 2097 علی کیاکجوری کارآموز مشغول به کار نوشهر
211 محمدیوسف حسنی (شماره پروانه: 2098) 2098 محمدیوسف حسنی وکیل مشغول به کار ساری
212 حسین توحیدی کریمی (شماره پروانه: 2090) 2090 حسین توحیدی کریمی وکیل مشغول به کار بابل
213 علیرضا کاوان (شماره پروانه: 2096) 2096 علیرضا کاوان کارآموز مشغول به کار بابل
214 احسان حسن زاده اندی (شماره پروانه: 2074) 2074 احسان حسن زاده اندی کارآموز مشغول به کار بابل
215 قهار شکری (شماره پروانه: 2095) 2095 قهار شکری کارآموز مشغول به کار جویبار
216 احمد ملاحسینی (شماره پروانه: 2094) 2094 احمد ملاحسینی کارآموز انصراف از کارآموزی تنکابن
217 یگانه عباس زاده (شماره پروانه: 2093) 2093 یگانه عباس زاده کارآموز مشغول به کار آمل
218 مجید علیپور آسیابدری (شماره پروانه: 2091) 2091 مجید علیپور آسیابدری وکیل مشغول به کار نوشهر
219 حامد ثابت نیا (شماره پروانه: 2092) 2092 حامد ثابت نیا کارآموز مشغول به کار ساری
220 شیما هژیر (شماره پروانه: 2089) 2089 شیما هژیر کارآموز مشغول به کار ساری
221 حسن مظفری قادیکلایی (شماره پروانه: 2087) 2087 حسن مظفری قادیکلایی وکیل مشغول به کار قائمشهر
222 سمیه اشگوریان (شماره پروانه: 2088) 2088 سمیه اشگوریان کارآموز مشغول به کار تنکابن
223 محمد ذوالفقاری بهنمیری (شماره پروانه: 2086) 2086 محمد ذوالفقاری بهنمیری کارآموز مشغول به کار بابل
224 اسماعیل رجبی خاریکی  (شماره پروانه: 2085) 2085 اسماعیل رجبی خاریکی کارآموز مشغول به کار ساری
225 ضحی عالی نژاد (شماره پروانه: 2066) 2066 ضحی عالی نژاد کارآموز مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت