جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
176 قاسم ولی پور (شماره پروانه: 2127) 2127 قاسم ولی پور وکیل مشغول به کار ساری
177 سیده زهرا موسوی الیردی (شماره پروانه: 2135) 2135 سیده زهرا موسوی الیردی وکیل مشغول به کار ساری
178 لیلا پاشازانوس (شماره پروانه: 1271) 1271 لیلا پاشازانوس وکیل مشغول به کار نوشهر
179 سیدمحمود میرمحمدی کرانی (شماره پروانه: 2130) 2130 سیدمحمود میرمحمدی کرانی وکیل مشغول به کار بابل
180 مریم سیاری (شماره پروانه: 1278) 1278 مریم سیاری وکیل تودیع پروانه بندپی شرقی
181 میکائیل کاوئی (شماره پروانه: 2126) 2126 میکائیل کاوئی وکیل مشغول به کار رامسر
182 میثم خسروانی (شماره پروانه: 2125) 2125 میثم خسروانی وکیل مشغول به کار بابلسر
183 وجیهه عباسی (شماره پروانه: 2124) 2124 وجیهه عباسی وکیل مشغول به کار بابلسر
184 رامین غریبی (شماره پروانه: 2123) 2123 رامین غریبی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
185 محمدعلی حکیمی راد (شماره پروانه: 2122) 2122 محمدعلی حکیمی راد کارآموز مشغول به کار بابل
186 فرزاد الهویی (شماره پروانه: 2121) 2121 فرزاد الهویی کارآموز مشغول به کار تنکابن
187 محمد الیاسی (شماره پروانه: 2120) 2120 محمد الیاسی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
188 فرزین نجم الدین (شماره پروانه: 2119) 2119 فرزین نجم الدین کارآموز مشغول به کار چالوس
189 سروش امینی (شماره پروانه: 2118) 2118 سروش امینی کارآموز مشغول به کار چالوس
190 فاطمه نجفی (شماره پروانه: 2117) 2117 فاطمه نجفی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
191 محمدرضا الکایی (شماره پروانه: 2116) 2116 محمدرضا الکایی کارآموز مشغول به کار چالوس
192 علی نیک کار (شماره پروانه: 2115) 2115 علی نیک کار کارآموز مشغول به کار تنکابن
193 علی بنائیه (شماره پروانه: 2114) 2114 علی بنائیه کارآموز مشغول به کار بابلسر
194 مجید نوذری جویباری (شماره پروانه: 2113) 2113 مجید نوذری جویباری کارآموز مشغول به کار بابلسر
195 فاطمه رضایی (شماره پروانه: 2112) 2112 فاطمه رضایی کارآموز مشغول به کار نکا
196 زینب کاظمیان بابلی (شماره پروانه: 2111) 2111 زینب کاظمیان بابلی کارآموز مشغول به کار بابلسر
197 مسیحا عبدالهی فر (شماره پروانه: 2110) 2110 مسیحا عبدالهی فر کارآموز مشغول به کار تنکابن
198 سیده گل آسا دادگر (شماره پروانه: 2109) 2109 سیده گل آسا دادگر کارآموز مشغول به کار ساری
199 فرزاد شوبی (شماره پروانه: 2108) 2108 فرزاد شوبی کارآموز مشغول به کار بابل
200 عسکری حسین پورمیاندسته (شماره پروانه: 2107) 2107 عسکری حسین پورمیاندسته کارآموز مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت