جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغالنزولی
51 علی پناهی (شماره پروانه: 1642) 1642 علی پناهی کارآموز مشغول به کار آمل
52 علیرضا علیجانزاده فیروزی (شماره پروانه: 2272) 2272 علیرضا علیجانزاده فیروزی کارآموز مشغول به کار آمل
53 زهرا قلی زاده (شماره پروانه: 527) 527 زهرا قلی زاده وکیل مشغول به کار آمل
54 سید عزیزالله صادقی (شماره پروانه: 2027) 2027 سید عزیزالله صادقی وکیل تودیع پروانه آمل
55 امیررضا قبادی مقدم (شماره پروانه: 684) 684 امیررضا قبادی مقدم وکیل مشغول به کار آمل
56 حسین رنجبر (شماره پروانه: 436) 436 حسین رنجبر وکیل مشغول به کار آمل
57 محمدابراهیم مجیدی (شماره پروانه: 1731) 1731 محمدابراهیم مجیدی وکیل مشغول به کار آمل
58 سیدمحمدتقی موسویان (شماره پروانه: 654) 654 سیدمحمدتقی موسویان وکیل مشغول به کار آمل
59 پریسا ایمانی شاهاندشتی (شماره پروانه: 2191) 2191 پریسا ایمانی شاهاندشتی وکیل مشغول به کار آمل
60 سارا اسلامی (شماره پروانه: 923) 923 سارا اسلامی وکیل مشغول به کار آمل
61 رضا صالحی راد (شماره پروانه: 741) 741 رضا صالحی راد وکیل مشغول به کار آمل
62 بهزاد قنبرتبار (شماره پروانه: 1196) 1196 بهزاد قنبرتبار وکیل مشغول به کار آمل
63 سکینه میرزائی (شماره پروانه: 2273) 2273 سکینه میرزائی کارآموز مشغول به کار آمل
64 ایمان عبدی راد (شماره پروانه: 828) 828 ایمان عبدی راد وکیل مشغول به کار آمل
65 سرور فتحی (شماره پروانه: 2175) 2175 سرور فتحی وکیل مشغول به کار آمل
66 معصومه رستم نژاد چراتی (شماره پروانه: 1199) 1199 معصومه رستم نژاد چراتی کارآموز مشغول به کار آمل
67 علیرضا کارگر (شماره پروانه: 2337) 2337 علیرضا کارگر وکیل مشغول به کار آمل
68 حسینعلی غلامی (شماره پروانه: 1043) 1043 حسینعلی غلامی وکیل مشغول به کار آمل
69 مینا رجبی قمی (شماره پروانه: 1873) 1873 مینا رجبی قمی وکیل مشغول به کار آمل
70 مهری ناجی زواره (شماره پروانه: 1674) 1674 مهری ناجی زواره وکیل مشغول به کار آمل
71 محسن حسین زاده (شماره پروانه: 1497) 1497 محسن حسین زاده وکیل مشغول به کار آمل
72 حسن رمضانی (شماره پروانه: 598) 598 حسن رمضانی وکیل مشغول به کار آمل
73 آرزو نائیجی (شماره پروانه: 2067) 2067 آرزو نائیجی کارآموز مشغول به کار آمل
74 احمد مقیمی نیاکی (شماره پروانه: 962) 962 احمد مقیمی نیاکی وکیل مشغول به کار آمل
75 رضا رضائی (شماره پروانه: 1300) 1300 رضا رضائی وکیل مشغول به کار آمل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت