جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
26 سیده فاطمه مقدس نیاک (شماره پروانه: 2275) 2275 سیده فاطمه مقدس نیاک کارآموز مشغول به کار آمل
27 محبوبه  داودی مقدم (شماره پروانه: 2274) 2274 محبوبه داودی مقدم وکیل مشغول به کار بابل
28 سکینه میرزائی (شماره پروانه: 2273) 2273 سکینه میرزائی کارآموز مشغول به کار آمل
29 علیرضا علیجانزاده فیروزی (شماره پروانه: 2272) 2272 علیرضا علیجانزاده فیروزی کارآموز مشغول به کار آمل
30 مریم جعفرزاده (شماره پروانه: 2271) 2271 مریم جعفرزاده کارآموز مشغول به کار بابل
31 امیرحسین عباسی شکتائی (شماره پروانه: 2270) 2270 امیرحسین عباسی شکتائی کارآموز مشغول به کار ساری
32 مسعود مسعودی (شماره پروانه: 2269) 2269 مسعود مسعودی کارآموز مشغول به کار بهشهر
33 آذین اسلامی (شماره پروانه: 2268) 2268 آذین اسلامی کارآموز مشغول به کار ساری
34 عابد رمضانی (شماره پروانه: 2267) 2267 عابد رمضانی کارآموز مشغول به کار بابلسر
35 احمد خجسته (شماره پروانه: 2266) 2266 احمد خجسته کارآموز مشغول به کار نکا
36 مریم غلام پور درزی (شماره پروانه: 2265) 2265 مریم غلام پور درزی کارآموز مشغول به کار بابل
37 امیرحسین سام دلیری (شماره پروانه: 2264) 2264 امیرحسین سام دلیری کارآموز مشغول به کار نوشهر
38 سیده معصومه موسوی (شماره پروانه: 2299) 2299 سیده معصومه موسوی کارآموز مشغول به کار آمل
39 مصطفی قاسمی (شماره پروانه: 2263) 2263 مصطفی قاسمی کارآموز مشغول به کار جویبار
40 مجتبی کیان (شماره پروانه: 2262) 2262 مجتبی کیان کارآموز مشغول به کار بابل
41 سیدرضا حسینی ونوش (شماره پروانه: 2261) 2261 سیدرضا حسینی ونوش کارآموز مشغول به کار نوشهر
42 نسرین کریمی یارم گنبد (شماره پروانه: 2260) 2260 نسرین کریمی یارم گنبد کارآموز مشغول به کار رامسر
43 فریده سامعی (شماره پروانه: 2259) 2259 فریده سامعی کارآموز مشغول به کار جویبار
44 علی اصغر طاهری پرکوهی (شماره پروانه: 2258) 2258 علی اصغر طاهری پرکوهی کارآموز مشغول به کار ساری
45 حسین پناهی گرجی (شماره پروانه: 2257) 2257 حسین پناهی گرجی کارآموز مشغول به کار بهشهر
46 مرضیه یوسفی (شماره پروانه: 2256) 2256 مرضیه یوسفی کارآموز مشغول به کار آمل
47 علیرضا متین (شماره پروانه: 2255) 2255 علیرضا متین کارآموز مشغول به کار نوشهر
48 علی رهنمائی کردآسیابی (شماره پروانه: 2254) 2254 علی رهنمائی کردآسیابی کارآموز مشغول به کار محمودآباد
49 سیدفرداد نقیبی (شماره پروانه: 2253) 2253 سیدفرداد نقیبی کارآموز مشغول به کار کلاردشت
50 داوود چارکی (شماره پروانه: 2252) 2252 داوود چارکی کارآموز مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت