جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
26 آزاده بروشک (شماره پروانه: 2318) 2318 آزاده بروشک وکیل مشغول به کار آمل
27 سیدکریم هاشمی نسب (شماره پروانه: 2309) 2309 سیدکریم هاشمی نسب کارآموز مشغول به کار نکا
28 مجتبی ملک (شماره پروانه: 2310) 2310 مجتبی ملک وکیل مشغول به کار آمل
29 سیدابوالقاسم قاسمی پطرودی (شماره پروانه: 2311) 2311 سیدابوالقاسم قاسمی پطرودی وکیل مشغول به کار جویبار
30 شعبان یوسفی خطیر (شماره پروانه: 2312) 2312 شعبان یوسفی خطیر کارآموز مشغول به کار قائمشهر
31 حسن کاتوزیان  (شماره پروانه: 2308) 2308 حسن کاتوزیان وکیل مشغول به کار آمل
32 سید مهدی حسینی حسن کلا (شماره پروانه: 2307) 2307 سید مهدی حسینی حسن کلا وکیل مشغول به کار آمل
33 سیدعباس سیدعلی تبار کله بستی (شماره پروانه: 2304) 2304 سیدعباس سیدعلی تبار کله بستی وکیل مشغول به کار محمودآباد
34 فرشته کاظمی (شماره پروانه: 2305) 2305 فرشته کاظمی وکیل مشغول به کار ساری
35 قنبر رضائی حاجیکلائی (شماره پروانه: 2306) 2306 قنبر رضائی حاجیکلائی وکیل مشغول به کار ساری
36 ایمان اسماعیل پوربابائی (شماره پروانه: 2303) 2303 ایمان اسماعیل پوربابائی وکیل مشغول به کار بابل
37 هوشنگ اصغری (شماره پروانه: 2302) 2302 هوشنگ اصغری وکیل مشغول به کار آمل
38 فقیه امیرحمزه (شماره پروانه: 1342) 1342 فقیه امیرحمزه وکیل تودیع پروانه ساری
39 عارفه شعبانی ورکی (شماره پروانه: 2298) 2298 عارفه شعبانی ورکی کارآموز مشغول به کار ساری
40 عباس کردنائیج (شماره پروانه: 2297) 2297 عباس کردنائیج کارآموز مشغول به کار نوشهر
41 سیده فاطمه موسوی (شماره پروانه: 2296) 2296 سیده فاطمه موسوی کارآموز مشغول به کار ساری
42 فرشته عرب کوهسار (شماره پروانه: 2295) 2295 فرشته عرب کوهسار کارآموز مشغول به کار بهشهر
43 پژمان اصغری (شماره پروانه: 2294) 2294 پژمان اصغری کارآموز مشغول به کار ساری
44 فاطمه راعی (شماره پروانه: 2293) 2293 فاطمه راعی کارآموز مشغول به کار آمل
45 سکینه عابدی (شماره پروانه: 2292) 2292 سکینه عابدی کارآموز مشغول به کار بابل
46 خاطره عباسی (شماره پروانه: 2291) 2291 خاطره عباسی کارآموز مشغول به کار آمل
47 محمدجعفر پورنیا (شماره پروانه: 2290) 2290 محمدجعفر پورنیا کارآموز مشغول به کار تنکابن
48 سیده روجا محسنی (شماره پروانه: 2289) 2289 سیده روجا محسنی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
49 مرضیه زاهدپاشا (شماره پروانه: 2288) 2288 مرضیه زاهدپاشا کارآموز مشغول به کار ساری
50 فاطمه اسلامی سمسکنده (شماره پروانه: 2287) 2287 فاطمه اسلامی سمسکنده کارآموز مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت