جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغالنزولی محل اشتغال
1 مریم شمس (شماره پروانه: 1058) 1058 مریم شمس وکیل مشغول به کار ساری
2 علی غنی نتاج درزی نقیبی (شماره پروانه: 1323) 1323 علی غنی نتاج درزی نقیبی وکیل مشغول به کار بابلسر
3 شقایق واحد (شماره پروانه: 1505) 1505 شقایق واحد وکیل مشغول به کار آمل
4 صادق رستمی راد (شماره پروانه: 1561) 1561 صادق رستمی راد وکیل مشغول به کار ساری
5 حدیثه دلیلی (شماره پروانه: 1744) 1744 حدیثه دلیلی وکیل مشغول به کار تنکابن
6 مهدی بیگلرنیا (شماره پروانه: 1872) 1872 مهدی بیگلرنیا وکیل مشغول به کار امیرکلا
7 علی راعی (شماره پروانه: 2188) 2188 علی راعی وکیل مشغول به کار آمل
8 نصرالله گیل (شماره پروانه: 138) 138 نصرالله گیل وکیل مشغول به کار نوشهر
9 الهام آموزگار (شماره پروانه: 381) 381 الهام آموزگار وکیل مشغول به کار آمل
10 عابدین کامل (شماره پروانه: 268) 268 عابدین کامل وکیل مشغول به کار قائمشهر
11 محمد شیرزادنژاد (شماره پروانه: 948) 948 محمد شیرزادنژاد وکیل مشغول به کار سوادکوه
12 زهرا عبدی نوذری (شماره پروانه: 682) 682 زهرا عبدی نوذری وکیل مشغول به کار ساری
13 ثمره صیفی کار (شماره پروانه: 818) 818 ثمره صیفی کار وکیل مشغول به کار جویبار
14 سیدشفیع حسینی (شماره پروانه: 534) 534 سیدشفیع حسینی وکیل مشغول به کار عباس آباد
15 سیده عاطفه موسوی نیا (شماره پروانه: 1168) 1168 سیده عاطفه موسوی نیا وکیل مشغول به کار عباس آباد
16 ابراهیم صفرزاده (شماره پروانه: 1258) 1258 ابراهیم صفرزاده وکیل مشغول به کار لاریجان
17 مژده عصری (شماره پروانه: 1676) 1676 مژده عصری وکیل مشغول به کار تنکابن
18 جواد کلانی (شماره پروانه: 1825) 1825 جواد کلانی وکیل مشغول به کار قائمشهر
19 زهرا معصومی (شماره پروانه: 1965) 1965 زهرا معصومی وکیل مشغول به کار ساری
20 میثم خسروانی (شماره پروانه: 2125) 2125 میثم خسروانی وکیل مشغول به کار بابلسر
21 محمد کیهانی (شماره پروانه: 2279) 2279 محمد کیهانی کارآموز مشغول به کار عباس آباد
22 سوده عظیمی (شماره پروانه: 1087) 1087 سوده عظیمی وکیل مشغول به کار بابل
23 مهدی شوقی نژاد (شماره پروانه: 1344) 1344 مهدی شوقی نژاد وکیل مشغول به کار عباس آباد
24 فاطمه رجبی دارابی (شماره پروانه: 1263) 1263 فاطمه رجبی دارابی وکیل مشغول به کار قائمشهر
25 فاطمه خادمی (شماره پروانه: 1578) 1578 فاطمه خادمی وکیل مشغول به کار نور

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت