جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغالنزولی محل اشتغال
1 علیرضا محمودیان (شماره پروانه: 505) 505 علیرضا محمودیان وکیل مشغول به کار رامسر
2 حسین فلاح  (شماره پروانه: 1999) 1999 حسین فلاح وکیل مشغول به کار ساری
3 منیره السادات قریشی امیری (شماره پروانه: 1175) 1175 منیره السادات قریشی امیری وکیل مشغول به کار امیرکلا
4 علی اسدی دیوکلائی (شماره پروانه: 2173) 2173 علی اسدی دیوکلائی وکیل مشغول به کار قائمشهر
5 حمیده اسبکیان بندپی (شماره پروانه: 2332) 2332 حمیده اسبکیان بندپی وکیل مشغول به کار بابل
6 عباس مقدس زاده (شماره پروانه: 98) 98 عباس مقدس زاده وکیل مشغول به کار بابل
7 فاطمه راسخی (شماره پروانه: 1131) 1131 فاطمه راسخی وکیل مشغول به کار میاندرود
8 صادق انتظامی (شماره پروانه: 1016) 1016 صادق انتظامی وکیل مشغول به کار قائمشهر
9 نسیم اندرز (شماره پروانه: 1680) 1680 نسیم اندرز وکیل مشغول به کار آمل
10 سیدعلی اصغر نورانی (شماره پروانه: 1482) 1482 سیدعلی اصغر نورانی وکیل مشغول به کار میاندرود(سورک)
11 فاطمه رجبی دارابی (شماره پروانه: 1263) 1263 فاطمه رجبی دارابی وکیل مشغول به کار قائمشهر
12 ابوالفضل نجفی علمدار محلی (شماره پروانه: 887) 887 ابوالفضل نجفی علمدار محلی وکیل مشغول به کار بهشهر
13 مهرآسا مهربان (شماره پروانه: 1636) 1636 مهرآسا مهربان وکیل مشغول به کار ساری
14 جواد طهماسبی (شماره پروانه: 1113) 1113 جواد طهماسبی وکیل مشغول به کار بابلسر
15 سید مجتبی عزیزی مهر (شماره پروانه: 1981) 1981 سید مجتبی عزیزی مهر وکیل مشغول به کار بابلسر
16 رحمن رستمی لامشکن (شماره پروانه: 1074) 1074 رحمن رستمی لامشکن وکیل مشغول به کار تنکابن
17 قاسم فلاح تاجی (شماره پروانه: 1256) 1256 قاسم فلاح تاجی وکیل مشغول به کار ساری
18 قربان رستمی (شماره پروانه: 1900) 1900 قربان رستمی وکیل مشغول به کار چالوس
19 زهرا عبدی نوذری (شماره پروانه: 682) 682 زهرا عبدی نوذری وکیل مشغول به کار ساری
20 علیرضا کاوان (شماره پروانه: 2096) 2096 علیرضا کاوان کارآموز مشغول به کار بابل
21 سعید عبدالرحیمی صادق (شماره پروانه: 1794) 1794 سعید عبدالرحیمی صادق وکیل مشغول به کار تنکابن
22 احمد خجسته (شماره پروانه: 2266) 2266 احمد خجسته کارآموز مشغول به کار نکا
23 عبدالحمید دباغیان (شماره پروانه: 333) 333 عبدالحمید دباغیان وکیل مشغول به کار ساری
24 عشقعلی فدوی (شماره پروانه: 233) 233 عشقعلی فدوی وکیل مشغول به کار قائمشهر
25 سمانه سبزی کار (شماره پروانه: 1375) 1375 سمانه سبزی کار وکیل مشغول به کار لاریجان

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت