جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغالنزولی محل اشتغال
1 علیرضا دادش زاده  (شماره پروانه: 2140) 2140 علیرضا دادش زاده وکیل مشغول به کار قائمشهر
2 عباس کردنائیج (شماره پروانه: 2297) 2297 عباس کردنائیج کارآموز مشغول به کار نوشهر
3 صادق رستمی راد (شماره پروانه: 1561) 1561 صادق رستمی راد وکیل مشغول به کار ساری
4 منیره السادات قریشی امیری (شماره پروانه: 1175) 1175 منیره السادات قریشی امیری وکیل مشغول به کار امیرکلا
5 مهدی شوقی نژاد (شماره پروانه: 1344) 1344 مهدی شوقی نژاد وکیل مشغول به کار عباس آباد
6 فاطمه رجبی دارابی (شماره پروانه: 1263) 1263 فاطمه رجبی دارابی وکیل مشغول به کار قائمشهر
7 مهدی بیگلرنیا (شماره پروانه: 1872) 1872 مهدی بیگلرنیا وکیل مشغول به کار امیرکلا
8 اندیشه سپهری ایرائی (شماره پروانه: 1109) 1109 اندیشه سپهری ایرائی وکیل مشغول به کار دابودشت
9 ابوالفضل نجفی علمدار محلی (شماره پروانه: 887) 887 ابوالفضل نجفی علمدار محلی وکیل مشغول به کار بهشهر
10 رضا گرمانی نژاد (شماره پروانه: 735) 735 رضا گرمانی نژاد وکیل مشغول به کار چالوس
11 حسن رمضانی (شماره پروانه: 598) 598 حسن رمضانی وکیل مشغول به کار آمل
12 مسعود اسماعیل پور (شماره پروانه: 237) 237 مسعود اسماعیل پور وکیل مشغول به کار بابل
13 ناصرالدین قوامی (شماره پروانه: 51) 51 ناصرالدین قوامی وکیل مشغول به کار آمل
14 مجتبی احمدی (شماره پروانه: 2234) 2234 مجتبی احمدی کارآموز مشغول به کار آمل
15 مژده عصری (شماره پروانه: 1676) 1676 مژده عصری وکیل مشغول به کار تنکابن
16 خدیجه خوش نما (شماره پروانه: 1793) 1793 خدیجه خوش نما وکیل مشغول به کار رامسر
17 عبدالحمید دباغیان (شماره پروانه: 333) 333 عبدالحمید دباغیان وکیل مشغول به کار ساری
18 محمدحسین امیری عالیه کلائی (شماره پروانه: 1447) 1447 محمدحسین امیری عالیه کلائی وکیل مشغول به کار قائمشهر
19 نوروزعلی قنبرزاده افروزی (شماره پروانه: 1533) 1533 نوروزعلی قنبرزاده افروزی وکیل مشغول به کار بابل
20 زهرا معصومی (شماره پروانه: 1965) 1965 زهرا معصومی کارآموز مشغول به کار ساری
21 میثم خسروانی (شماره پروانه: 2125) 2125 میثم خسروانی وکیل مشغول به کار بابلسر
22 زینب صابر دمیرچی (شماره پروانه: 1209) 1209 زینب صابر دمیرچی وکیل مشغول به کار محمودآباد
23 اسلام ابراهیمی (شماره پروانه: 1035) 1035 اسلام ابراهیمی وکیل مشغول به کار ساری
24 سیدامین کاکوان (شماره پروانه: 2157) 2157 سیدامین کاکوان وکیل مشغول به کار رامسر
25 فاطمه خادمی (شماره پروانه: 1578) 1578 فاطمه خادمی وکیل مشغول به کار نور

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت