جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغالنزولی
1 راحله نجفی (شماره پروانه: 1761) 1761 راحله نجفی وکیل مشغول به کار آمل
2 سیده طاهره حسینی (شماره پروانه: 1607) 1607 سیده طاهره حسینی وکیل مشغول به کار آمل
3 مهدیه پرویزی مقدم (شماره پروانه: 1032) 1032 مهدیه پرویزی مقدم وکیل مشغول به کار آمل
4 فاطمه راعی (شماره پروانه: 2293) 2293 فاطمه راعی کارآموز مشغول به کار آمل
5 حسن نجاتی (شماره پروانه: 645) 645 حسن نجاتی وکیل مشغول به کار آمل
6 مریم حسین زاده (شماره پروانه: 800) 800 مریم حسین زاده وکیل مشغول به کار آمل
7 علی شکوهی (شماره پروانه: 296) 296 علی شکوهی وکیل مشغول به کار آمل
8 حمیدرضا کوهستانی (شماره پروانه: 1973) 1973 حمیدرضا کوهستانی وکیل مشغول به کار آمل
9 میثم عمران زاده (شماره پروانه: 1284) 1284 میثم عمران زاده وکیل مشغول به کار آمل
10 منوچهر افضلی (شماره پروانه: 163) 163 منوچهر افضلی وکیل مشغول به کار آمل
11 محبوبه پاک طینت سئیج (شماره پروانه: 1438) 1438 محبوبه پاک طینت سئیج وکیل مشغول به کار آمل
12 سید ناصر نورمحمدحسینی (شماره پروانه: 632) 632 سید ناصر نورمحمدحسینی وکیل مشغول به کار آمل
13 سیدعلی سادات حسینی (شماره پروانه: 1193) 1193 سیدعلی سادات حسینی وکیل مشغول به کار آمل
14 معصومه رضائی (شماره پروانه: 2246) 2246 معصومه رضائی کارآموز مشغول به کار آمل
15 ناصرالدین قوامی (شماره پروانه: 51) 51 ناصرالدین قوامی وکیل مشغول به کار آمل
16 سیدهادی پژومان (شماره پروانه: 336) 336 سیدهادی پژومان وکیل مشغول به کار آمل
17 ابراهیم رهنمازاده (شماره پروانه: 1060) 1060 ابراهیم رهنمازاده وکیل تودیع پروانه آمل
18 حسین آسی (شماره پروانه: 2021) 2021 حسین آسی کارآموز مشغول به کار آمل
19 محدثه زارع (شماره پروانه: 2105) 2105 محدثه زارع کارآموز مشغول به کار آمل
20 خدیجه ایراندوست (شماره پروانه: 1437) 1437 خدیجه ایراندوست وکیل مشغول به کار آمل
21 علی اشرفی (شماره پروانه: 860) 860 علی اشرفی وکیل مشغول به کار آمل
22 وحید شعاعی (شماره پروانه: 774) 774 وحید شعاعی وکیل مشغول به کار آمل
23 آیت الله یعقوبی بشلی (شماره پروانه: 369) 369 آیت الله یعقوبی بشلی وکیل مشغول به کار آمل
24 مریم نائیجی (شماره پروانه: 1666) 1666 مریم نائیجی وکیل مشغول به کار آمل
25 محبوبه الیاسی (شماره پروانه: 2005) 2005 محبوبه الیاسی وکیل مشغول به کار آمل

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت