نام: 
کیوان
نام خانوادگی: 
جمالی
شماره پروانه: 
160
پایه وکالت: 
وکیل
نوع عضویت: 
دائمی
وضعیت اشتغال: 
مشغول به کار
شماره تلفن: 
3261539
شماره فکس: 
3261539
شماره تلفن همراه: 
09111112708
استان: 
مازندران
شهر: 
بابل
آدرس: 
بابل خ مدرس چهارراه شهربانی طبقه فوقانی سوپرگل
47146-19619