نام: 
کارن
نام خانوادگی: 
روحانی
شماره پروانه: 
199
پایه وکالت: 
وکیل
نوع عضویت: 
انتقالی دائم
وضعیت اشتغال: 
انتقال دائم به کانون دیگر
شماره تلفن: 
3236926
شماره فکس: 
-
شماره تلفن همراه: 
09111113529
آدرس ایمیل: 
karanrohani@yahoo.com
استان: 
مازندران
شهر: 
بابل
آدرس: 
انتقال دائم به کانون وکلای مرکز
-