نام: 
فخری
نام خانوادگی: 
هریسچی
شماره پروانه: 
111
پایه وکالت: 
وکیل
نوع عضویت: 
دائمی
وضعیت اشتغال: 
بازنشسته
شماره تلفن: 
32274829
شماره تلفن همراه: 
09111512069
استان: 
مازندران
شهر: 
ساری
آدرس: 
خ امیرمازندرانی مقابل داروخانه ایثار ساختمان اطبا