نام: 
علیرضا
نام خانوادگی: 
عرب تبار
شماره پروانه: 
972
پایه وکالت: 
وکیل
نوع عضویت: 
دائمی
وضعیت اشتغال: 
مشغول به کار
شماره تلفن: 
3225849
شماره فکس: 
3225394
شماره تلفن همراه: 
09113938401
آدرس ایمیل: 
arabtabar@yahoo.com
استان: 
مازندران
شهر: 
نوشهر
آدرس: 
نوشهر ضلع شمالی پارک نوید خ عمادالدین کریمی دفتر وکالت سیدکمال الدین حسینی
46519-84911