نام: 
صاحبه
نام خانوادگی: 
خان رمکی
شماره پروانه: 
882
پایه وکالت: 
وکیل
نوع عضویت: 
دائمی
وضعیت اشتغال: 
مشغول به کار
شماره تلفن: 
54235084
شماره تلفن: 
-
شماره فکس: 
54228520
شماره تلفن همراه: 
09113928959
استان: 
مازندران
شهر: 
تنکابن
آدرس: 
تنکابن خ جمهوری جنب دادگستری مقابل پارک مادر ساختمان آریا ط3 واحد11
-