نام: 
سیدکاظم
نام خانوادگی: 
حسینی
شماره پروانه: 
1439
پایه وکالت: 
وکیل
نوع عضویت: 
دائمی
وضعیت اشتغال: 
مشغول به کار
شماره تلفن: 
33323196
شماره فکس: 
33323197
شماره تلفن همراه: 
09113525600
آدرس ایمیل: 
seyedkazemhosseini39@yahoo.com
استان: 
مازندران
شهر: 
ساری
آدرس: 
ساری خ فرهنگ نبش فرهنگ16(سر قلیچ) مجتمع پزشکی توسعه ط3 واحد18
4818611793