نام: 
سیدعلی
نام خانوادگی: 
باقری تبار
شماره پروانه: 
52
پایه وکالت: 
وکیل
نوع عضویت: 
دائمی
وضعیت اشتغال: 
مشغول به کار
شماره تلفن: 
2221776
شماره فکس: 
2221778
شماره تلفن همراه: 
09111515298
استان: 
مازندران
شهر: 
ساری
آدرس: 
ساری خ فرهنگ مجتمع  شهریار3واحد213
48186-19571