نام: 
حسن
نام خانوادگی: 
محلوجیان
شماره پروانه: 
39
پایه وکالت: 
وکیل
نوع عضویت: 
دائمی
وضعیت اشتغال: 
فوت شده
شماره تلفن: 
3298259
شماره فکس: 
-
شماره تلفن همراه: 
09111131447
استان: 
مازندران
شهر: 
بابل
آدرس: 
بابل بلوار شریعتی میدان 7 تیر شماره 34
47188-39331