نام: 
احمد
نام خانوادگی: 
حسن زاده
شماره پروانه: 
36
پایه وکالت: 
وکیل
نوع عضویت: 
دائمی
وضعیت اشتغال: 
مشغول به کار
شماره تلفن: 
0151-2211948
شماره تلفن همراه: 
09111514161
آدرس ایمیل: 
ahmadhasanzadeh36@gmail.com
استان: 
مازندران
شهر: 
ساری
آدرس: 
خ فرهنگ ساختمان سیمرغ،ط3
48186-73932