نام: 
ابراهیم
نام خانوادگی: 
تیمورزاده بابلی
شماره پروانه: 
84
پایه وکالت: 
وکیل
نوع عضویت: 
دائمی
وضعیت اشتغال: 
فوت شده
شماره تلفن: 
0111- 3263798
شماره تلفن همراه: 
09111113711
استان: 
مازندران
شهر: 
بابل
آدرس: 
خ مدرس جنب تامین اجتماعی ساختمان نیما واحد 39