جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 فرهاد مهران (شماره پروانه: 2472) 2472 فرهاد مهران وکیل مشغول به کار بابلسر
2 حامد روکا (شماره پروانه: 2471) 2471 حامد روکا کارآموز مشغول به کار ساری
3 مهسا مهرپورلشکناری (شماره پروانه: 2470) 2470 مهسا مهرپورلشکناری کارآموز مشغول به کار نوشهر
4 مهدی اترکی فیروزجاه (شماره پروانه: 2468) 2468 مهدی اترکی فیروزجاه کارآموز مشغول به کار بابل
5 طلعت السادات هاشمی (شماره پروانه: 2469) 2469 طلعت السادات هاشمی کارآموز مشغول به کار ساری
6 محمدجواد اشکوروکیلی (شماره پروانه: 2467) 2467 محمدجواد اشکوروکیلی کارآموز مشغول به کار تنکابن
7 سیده سمانه پورذوالفقار (شماره پروانه: 2466) 2466 سیده سمانه پورذوالفقار کارآموز مشغول به کار بابل
8 هانیه خجسته گلسفیدی (شماره پروانه: 2465) 2465 هانیه خجسته گلسفیدی کارآموز مشغول به کار تنکابن
9 مهدیه رضائی مفرد (شماره پروانه: 2464) 2464 مهدیه رضائی مفرد کارآموز مشغول به کار تنکابن
10 رمضانعلی میرزاپور (شماره پروانه: 2463) 2463 رمضانعلی میرزاپور کارآموز مشغول به کار نوشهر
11 سیدمحمد میری رستمی (شماره پروانه: 2460) 2460 سیدمحمد میری رستمی وکیل مشغول به کار ساری
12 پوریا دهقان آکندی (شماره پروانه: 2459) 2459 پوریا دهقان آکندی کارآموز مشغول به کار ساری
13 امیرحسین حیدری کناری (شماره پروانه: 2458) 2458 امیرحسین حیدری کناری کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
14 میثم شعبانی کناری (شماره پروانه: 2457) 2457 میثم شعبانی کناری کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
15 علی آسال (شماره پروانه: 2449) 2449 علی آسال وکیل مشغول به کار ساری
16 مجتبی اکبری قادیکلائی (شماره پروانه: 2456) 2456 مجتبی اکبری قادیکلائی کارآموز مشغول به کار قائم شهر
17 محسن رنجورسرخکلائی (شماره پروانه: 2455) 2455 محسن رنجورسرخکلائی کارآموز مشغول به کار قائم شهر
18 صابر غلامیان جوجاده (شماره پروانه: 2454) 2454 صابر غلامیان جوجاده کارآموز مشغول به کار ساری
19 مجید مهدوی جویباری (شماره پروانه: 2453) 2453 مجید مهدوی جویباری کارآموز مشغول به کار ساری
20 سید حامد رضوی (شماره پروانه: 2452) 2452 سید حامد رضوی کارآموز مشغول به کار آمل
21 ایمان اسفندیار (شماره پروانه: 2451) 2451 ایمان اسفندیار کارآموز مشغول به کار ساری
22 خدیجه شهریاری (شماره پروانه: 2462) 2462 خدیجه شهریاری وکیل مشغول به کار ساری
23 علی احمدی (شماره پروانه: 2450) 2450 علی احمدی کارآموز مشغول به کار بهشهر
24 بهزاد مسیبی الاشتی (شماره پروانه: 2448) 2448 بهزاد مسیبی الاشتی کارآموز مشغول به کار قائم شهر
25 عباس محمدی (شماره پروانه: 2461) 2461 عباس محمدی کارآموز مشغول به کار قائمشهر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت