جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 حسین فلاح  (شماره پروانه: 1999) 1999 حسین فلاح وکیل مشغول به کار ساری
2 فرناز فلاحت پیشه (شماره پروانه: 1998) 1998 فرناز فلاحت پیشه وکیل مشغول به کار امیرکلا
3 نجفی نجفی (شماره پروانه: 1997) 1997 نجفی نجفی کارآموز مشغول به کار ساری
4 عبدالرحمن مقدسیان گلمایی (شماره پروانه: 1996) 1996 عبدالرحمن مقدسیان گلمایی کارآموز مشغول به کار ساری
5 امیرحسین واعظ زاده (شماره پروانه: 1995) 1995 امیرحسین واعظ زاده وکیل مشغول به کار نور
6 کیوان ستوده (شماره پروانه: 1994) 1994 کیوان ستوده وکیل مشغول به کار چالوس
7 یاسر رمضانی (شماره پروانه: 1993) 1993 یاسر رمضانی وکیل مشغول به کار نور
8 خیراله اعلائی (شماره پروانه: 1992) 1992 خیراله اعلائی کارآموز مشغول به کار نور
9 رحمت خزائی (شماره پروانه: 1991) 1991 رحمت خزائی کارآموز مشغول به کار چالوس
10 صادق  دیندار (شماره پروانه: 1990) 1990 صادق دیندار کارآموز مشغول به کار نکا
11 صمصام شریفی (شماره پروانه: 1989) 1989 صمصام شریفی وکیل مشغول به کار قائمشهر
12 عبدالرضا صادقی (شماره پروانه: 1988) 1988 عبدالرضا صادقی کارآموز مشغول به کار نور
13 منوچهر کاووسی  (شماره پروانه: 1986) 1986 منوچهر کاووسی کارآموز مشغول به کار نور
14 لیلا شفیعی (شماره پروانه: 1987) 1987 لیلا شفیعی کارآموز مشغول به کار ساری
15 سعیده  روحانی راد (شماره پروانه: 1985) 1985 سعیده روحانی راد وکیل مشغول به کار امیرکلا
16 شجاع پالوج (شماره پروانه: 1984) 1984 شجاع پالوج وکیل مشغول به کار نوشهر
17 سیدنبی اله جلالیان  (شماره پروانه: 1983) 1983 سیدنبی اله جلالیان وکیل مشغول به کار محمودآباد
18 ابراهیم نوری شیرازی (شماره پروانه: 705) 705 ابراهیم نوری شیرازی وکیل مشغول به کار چمستان
19 سید مجتبی عزیزی مهر (شماره پروانه: 1981) 1981 سید مجتبی عزیزی مهر کارآموز مشغول به کار بابلسر
20 پوران محمدی (شماره پروانه: 1982) 1982 پوران محمدی وکیل مشغول به کار محمودآباد
21 محمدرضا محمدی برنجستانکی (شماره پروانه: 1980) 1980 محمدرضا محمدی برنجستانکی وکیل مشغول به کار قائمشهر
22 کامیاب آزادیان (شماره پروانه: 1979) 1979 کامیاب آزادیان کارآموز مشغول به کار چالوس
23 سیدجواد میری رستمی (شماره پروانه: 1975) 1975 سیدجواد میری رستمی وکیل مشغول به کار بهشهر
24 علی اکبر ابراهیم زاده قرا (شماره پروانه: 1976) 1976 علی اکبر ابراهیم زاده قرا وکیل مشغول به کار قائمشهر
25 علی اکبر یوسفی قادیکلائی (شماره پروانه: 1978) 1978 علی اکبر یوسفی قادیکلائی وکیل مشغول به کار قائمشهر

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت