شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 رامین میرزاجانی (شماره پروانه: 2710) 2710 رامین میرزاجانی وکیل مشغول به کار سلمانشهر
2 بنفشه برزگر (شماره پروانه: 2709) 2709 بنفشه برزگر وکیل مشغول به کار آمل
3 سمیه کباری سهزابی (شماره پروانه: 2708) 2708 سمیه کباری سهزابی وکیل مشغول به کار قائمشهر
4 یاسر محبی (شماره پروانه: 2707) 2707 یاسر محبی وکیل مشغول به کار نوشهر
5 سمیه  جان زاده گلوگاه (شماره پروانه: 2706) 2706 سمیه جان زاده گلوگاه وکیل مشغول به کار بابل
6 جهانبخش رهنمای کردآسیابی (شماره پروانه: 2705) 2705 جهانبخش رهنمای کردآسیابی وکیل مشغول به کار بابل
7 صابر خانی میانکوه (شماره پروانه: 2704) 2704 صابر خانی میانکوه وکیل مشغول به کار رامسر
8 علیرضا آزاد شهابی (شماره پروانه: 2703) 2703 علیرضا آزاد شهابی وکیل مشغول به کار میاندرود-سورک
9 علی اصغر     پورزال (شماره پروانه: 2702) 2702 علی اصغر پورزال کارآموز مشغول به کار نوشهر
10 علی رحیم پورکامی (شماره پروانه: 2701) 2701 علی رحیم پورکامی وکیل مشغول به کار بابل
11 سمیه فرهادی فومشی (شماره پروانه: 2700) 2700 سمیه فرهادی فومشی وکیل مشغول به کار بابلسر
12 کاظم بابائی (شماره پروانه: 267) 267 کاظم بابائی وکیل ابطال پروانه بابلسر
13 رشید مهدی زاده کلائی (شماره پروانه: 2699) 2699 رشید مهدی زاده کلائی وکیل مشغول به کار قائمشهر
14 رضا توکلی (شماره پروانه: 2698) 2698 رضا توکلی وکیل مشغول به کار نور
15 شکوفه صفرنیا  (شماره پروانه: 2697) 2697 شکوفه صفرنیا وکیل مشغول به کار گتاب
16 سعید بهروزی (شماره پروانه: 2696) 2696 سعید بهروزی وکیل مشغول به کار ساری
17 امیرحسام پناهیان فرح آبادخیلی (شماره پروانه: 2695) 2695 امیرحسام پناهیان فرح آبادخیلی وکیل مشغول به کار ساری
18 اردشیر حکیمی (شماره پروانه: 2694) 2694 اردشیر حکیمی کارآموز مشغول به کار نوشهر
19 سیدجلال حسینی پهناب محله (شماره پروانه: 2693) 2693 سیدجلال حسینی پهناب محله کارآموز مشغول به کار قائمشهر
20 افشین آذرهوش (شماره پروانه: 2692) 2692 افشین آذرهوش وکیل مشغول به کار قائمشهر
21 جعفر کیانی (شماره پروانه: 2691) 2691 جعفر کیانی وکیل تودیع پروانه محمودآباد
22 سیدیونس حسینی عالمی  (شماره پروانه: 2690) 2690 سیدیونس حسینی عالمی وکیل مشغول به کار قائمشهر
23 مائده درویش متولی (شماره پروانه: 2689) 2689 مائده درویش متولی وکیل مشغول به کار ساری
24 ناصر ناصری (شماره پروانه: 2687) 2687 ناصر ناصری وکیل مشغول به کار آمل
25 مسعود محمدنیاافروزی (شماره پروانه: 2688) 2688 مسعود محمدنیاافروزی وکیل مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

XLSWord Document