جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 علی آقابابائی ولوکلائی (شماره پروانه: 2362) 2362 علی آقابابائی ولوکلائی وکیل مشغول به کار بابل
2 حسین خانبابائی شوب (شماره پروانه: 2361) 2361 حسین خانبابائی شوب وکیل مشغول به کار بابل
3 مژده نعیمی (شماره پروانه: 2360) 2360 مژده نعیمی وکیل مشغول به کار ساری
4 محسن حسنی (شماره پروانه: 2359) 2359 محسن حسنی وکیل مشغول به کار بابل
5 علی نعمتی کشتلی (شماره پروانه: 2358) 2358 علی نعمتی کشتلی وکیل مشغول به کار بابل
6 محمدعلی شریفات محمدی (شماره پروانه: 2357) 2357 محمدعلی شریفات محمدی وکیل مشغول به کار عباس آباد
7 مجتبی لطفی خاچک (شماره پروانه: 2356) 2356 مجتبی لطفی خاچک کارآموز مشغول به کار عباس آباد
8 بهرام یونسی (شماره پروانه: 2355) 2355 بهرام یونسی وکیل مشغول به کار ساری
9 سعیده فرهادپور (شماره پروانه: 2348) 2348 سعیده فرهادپور وکیل مشغول به کار قائمشهر
10 فرامرز عابدی رکابدارکلائی (شماره پروانه: 2354) 2354 فرامرز عابدی رکابدارکلائی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
11 ابراهیم تبریزی کوهی خیلی (شماره پروانه: 2353) 2353 ابراهیم تبریزی کوهی خیلی وکیل مشغول به کار قائمشهر
12 راضیه اسفندیاری (شماره پروانه: 2352) 2352 راضیه اسفندیاری وکیل مشغول به کار ساری
13 سیدمحمود حسینی حیدری (شماره پروانه: 2351) 2351 سیدمحمود حسینی حیدری وکیل مشغول به کار بابل
14 علی حسنعلی زاده (شماره پروانه: 2350) 2350 علی حسنعلی زاده وکیل مشغول به کار بابل
15 یوسف کاظمی جویباری (شماره پروانه: 2349) 2349 یوسف کاظمی جویباری وکیل مشغول به کار جویبار
16 حسین خانلری بهنمیری (شماره پروانه: 2347) 2347 حسین خانلری بهنمیری وکیل مشغول به کار بابلسر
17 سیدجواد برهانی (شماره پروانه: 2346) 2346 سیدجواد برهانی وکیل مشغول به کار بابلسر
18 محمد حسن پور (شماره پروانه: 2345) 2345 محمد حسن پور وکیل مشغول به کار بابلسر
19 مسعود حسن پور (شماره پروانه: 2344) 2344 مسعود حسن پور وکیل مشغول به کار بابلسر
20 آریا صمدائی گله کلائی (شماره پروانه: 2343) 2343 آریا صمدائی گله کلائی وکیل مشغول به کار میاندرود(سورک)
21 صفدر قنبرزاده درزی (شماره پروانه: 2342) 2342 صفدر قنبرزاده درزی وکیل مشغول به کار بابل
22 فریبرز پورطهماسب (شماره پروانه: 2341) 2341 فریبرز پورطهماسب وکیل مشغول به کار بابل
23 فضل اله وکیلی راد (شماره پروانه: 2340) 2340 فضل اله وکیلی راد وکیل مشغول به کار بابل
24 فاطمه عقلمندی شیره جنین (شماره پروانه: 1785) 1785 فاطمه عقلمندی شیره جنین کارآموز مشغول به کار بابلسر
25 معروف عیسی زاده  (شماره پروانه: 2339) 2339 معروف عیسی زاده وکیل مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت