جستجوی وکیل

نام
نام خانوادگی
شماره پروانه
پایه وکالت
جنسیت
محل اشتغال
وضعیت اشتغال
شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 مهرداد نشاط اصل (شماره پروانه: 2023) 2023 مهرداد نشاط اصل وکیل مشغول به کار قائمشهر
2 سهیلا  مرادی (شماره پروانه: 2022) 2022 سهیلا مرادی وکیل مشغول به کار قائمشهر
3 علی فاریابی دوست  (شماره پروانه: 330) 330 علی فاریابی دوست وکیل مشغول به کار بابلسر
4 حسین آسی (شماره پروانه: 2021) 2021 حسین آسی کارآموز مشغول به کار آمل
5 ولی اله رمضانیان (شماره پروانه: 2020) 2020 ولی اله رمضانیان کارآموز ابطال پروانه پلسفید
6 مهدی حسین زاده یدی  (شماره پروانه: 2019) 2019 مهدی حسین زاده یدی وکیل مشغول به کار قائمشهر
7 اباذر کیا (شماره پروانه: 2018) 2018 اباذر کیا کارآموز مشغول به کار نوشهر
8 تیمور کوهپری (شماره پروانه: 2008) 2008 تیمور کوهپری وکیل مشغول به کار چمستان
9 امید سلیمانیان (شماره پروانه: 2017) 2017 امید سلیمانیان وکیل مشغول به کار آمل
10 مرجان غلامی لله مرزی  (شماره پروانه: 2016) 2016 مرجان غلامی لله مرزی وکیل مشغول به کار آمل
11 علی زرکوب (شماره پروانه: 2014) 2014 علی زرکوب وکیل مشغول به کار ساری
12 علی اکبر حسین پور (شماره پروانه: 2013) 2013 علی اکبر حسین پور وکیل مشغول به کار محمودآباد
13 علیرضا سیاهرودی (شماره پروانه: 2012) 2012 علیرضا سیاهرودی وکیل مشغول به کار قائمشهر
14 ایمان اسماعیلی چپی (شماره پروانه: 2011) 2011 ایمان اسماعیلی چپی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
15 سیدحجت اله محمدالحسینی (شماره پروانه: 2010) 2010 سیدحجت اله محمدالحسینی وکیل مشغول به کار چالوس
16 عبدالرضا محبتی (شماره پروانه: 2009) 2009 عبدالرضا محبتی وکیل مشغول به کار ساری
17 پوریا کشوری (شماره پروانه: 2006) 2006 پوریا کشوری وکیل مشغول به کار قائمشهر
18 مهسا فانی (شماره پروانه: 2015) 2015 مهسا فانی وکیل مشغول به کار آمل
19 مینا جعفری (شماره پروانه: 1454) 1454 مینا جعفری وکیل مشغول به کار نوشهر
20 حسین زعفری (شماره پروانه: 2007) 2007 حسین زعفری وکیل مشغول به کار ساری
21 علی فضلی درزی (شماره پروانه: 535) 535 علی فضلی درزی وکیل مشغول به کار آمل
22 محبوبه الیاسی (شماره پروانه: 2005) 2005 محبوبه الیاسی وکیل مشغول به کار آمل
23 مرتضی فلاح پور (شماره پروانه: 2000) 2000 مرتضی فلاح پور وکیل مشغول به کار بهشهر
24 سیدصادق یوسفی آبکسری (شماره پروانه: 2003) 2003 سیدصادق یوسفی آبکسری کارآموز مشغول به کار ساری
25 زهرا مراد کلاری (شماره پروانه: 2002) 2002 زهرا مراد کلاری وکیل مشغول به کار کلارآباد

صفحه‌ها

دانلود نتیجه در قالب فایل

CSVXLSWord Document
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت