جمعه, دى 10, 1400

فایل صوتی جلسه سخنرانی کارآموزان وکالت - 26 تیرماه 1400

موضوع: «اعتراض به آراء کمیسیون ماده 56  قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور»

سخنران: جناب آقای دکتر حسین زاده ریاست محترم شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی ساری (شعبه ویژه منابع طبیعی)

کانون وکلاى دادگسترى مازندران

دانلود فایل