بنام خدا

معرفی کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مازندران پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال1376، با عضویت 118 وکیل پایه یک دادگستری تحت عنوان کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان تاسیس شد.

اولین انتخابات هیات مدیره با شرکت وکلای مستقر در استان مازندران و گلستان در تاریخ 1376/7/17 برگزار گردید و پس از آن در اولین نشست هیات مدیره در تاریخ 1376/8/21 هیات رئیسه انتخاب و این کانون فعالیت خود را آغاز نمود.

متعاقب تشکیل استان گلستان، کانون وکلای دادگستری گلستان نیز در سال 1386با عضویت وکلای مستقر در حوزه آن استان تاسیس و از کانون مازندران منتزع شد.

هم اکنون تعداد 1846 وکیل پایه یک دادگستری و 264 کارآموز وکالت و تعدادی وکیل و کارآموز از کانون های دیگر با اشتغال موقت یا به صورت میهمان درحوزه این کانون به امر وکالت و کارآموزی اشتغال دارند.

درحال حاضرعلاوه براعضاء هیات مدیره 55 نفر از وکلای عضو این کانون افتخاراً و تبرعاً در دوایر و کمیسیونهای مختلف از جمله دادسراودادگاه انتظامی، کمیسیون کارآموزی و اختبار، دایره معاضدت، هیات ممتحنه اختبار، کمیسیون نقل و انتقال، کمیسیون ورزش و چند کمیسیون دیگر، با کانون همکاری صمیمانه دارند، و بااغتنام فرصت از جامعه وکلای مازندران، خصوصاً همکاران مذکور که همواره کانون را در گردش امور جاری و رفع مشکلات یاری و همراهی می فرمایند تشکر و قدردانی می نمائیم.

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران