پیام نوروزی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مازندران
پیام نوروزی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مازندران

يكشنبه 28 اسفند 1401

جناب آقای حسن بهرام پور جویباری وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، درغم از دست دادن پدر گرامیشان عزادارهستند.
جناب آقای حسن بهرام پور جویباری وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، درغم از دست دادن پدر گرامیشان عزادارهستند.

سه شنبه 23 اسفند 1401

جناب آقای رضا کیاکجوری وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، درغم از دست دادن پدر گرامیشان عزادارهستند.
جناب آقای رضا کیاکجوری وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، درغم از دست دادن پدر گرامیشان عزادارهستند.

يكشنبه 21 اسفند 1401

جلسه سخنرانی آموزشی و شبیه سازی دادگاه پنجشنبه 1401/12/18 ساعت10
جلسه سخنرانی آموزشی و شبیه سازی دادگاه پنجشنبه 1401/12/18 ساعت10

شنبه 13 اسفند 1401

استاد فرزانه و محقق اندیشمند جناب دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی جهان فانی را وداع و به ملکوت اعلی پرگشود.
استاد فرزانه و محقق اندیشمند جناب دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی جهان فانی را وداع و به ملکوت اعلی پرگشود.

چهارشنبه 10 اسفند 1401

کانون در تاریخ پنجشنبه مورخ 1401/12/11 تعطیل می باشد  و از انجام امور اداری معذور می باشد.
کانون در تاریخ پنجشنبه مورخ 1401/12/11 تعطیل می باشد  و از انجام امور اداری معذور می باشد.

چهارشنبه 10 اسفند 1401

دعوتنامه آیین نکوداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلا
دعوتنامه آیین نکوداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلا

دوشنبه 08 اسفند 1401

هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای  دادگستری و روز وکیل مدافع گرامی باد
هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع گرامی باد

شنبه 06 اسفند 1401

جناب آقای ناصر داغمه چی فیروزجائی وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران، درغم از دست دادن پدر گرامیشان عزادارهستند.
جناب آقای ناصر داغمه چی فیروزجائی وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران، درغم از دست دادن پدر گرامیشان عزادارهستند.

دوشنبه 17 بهمن 1401

جناب آقای رضااسکندری خانقاهی وکیل پایه یک دادگستری وعضو کانون، درغم از دست دادن عزیزی به سوگ نشسته است.
جناب آقای رضااسکندری خانقاهی وکیل پایه یک دادگستری وعضو کانون، درغم از دست دادن عزیزی به سوگ نشسته است.

يكشنبه 16 بهمن 1401

فراخوان مقاله:بررسی و آسیب شناسی تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری
فراخوان مقاله:بررسی و آسیب شناسی تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری

شنبه 08 بهمن 1401

جناب وکیل سیدعلی باقری تبار، رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مازندران در مصیبت درگذشت پسرعموی گرانقدرشان به سوگ نشسته اند
جناب وکیل سیدعلی باقری تبار، رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مازندران در مصیبت درگذشت پسرعموی گرانقدرشان به سوگ نشسته اند

سه شنبه 04 بهمن 1401

جناب آقای سیدعلی سرمدی وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، درغم از دست دادن پدرگرامیشان عزادار هستند.
جناب آقای سیدعلی سرمدی وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، درغم از دست دادن پدرگرامیشان عزادار هستند.

دوشنبه 03 بهمن 1401

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت
اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392
اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391
اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89
اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393
اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی
اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391
اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران
اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384
پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی1383
پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی1383

آزمون کارآموزی وکلالت