هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان (دوره چهارم)
اعضاء: 
سمت: 
رئیس هیئت مدیره
سمت: 
نائب رئیس
سمت: 
بازرس
سمت: 
منشی
سمت: 
عضو
سمت: 
عضو علی البدل
سمت: 
عضو علی البدل
سمت: 
عضو علی البدل