هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان (دوره دوم)
اعضاء: 
سمت: 
رئیس هیئت مدیره
سمت: 
نایب رئیس
سمت: 
بازرس
سمت: 
منشی
سمت: 
عضو علی اصلی
سمت: 
عضو علی البدل
سمت: 
عضو علی البدل
سمت: 
عضو علی البدل

سایر اعضاہ

آقای علی اصغر اسلامی بازرس
آقای نصراله رحمتیان عضو اصلی
آقای محمدتقی عرفانی عضو علی البدل