هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان (دوره اول)
اعضاء: 
سمت: 
رئیس هیئت مدیره
سمت: 
نایب رئیس
سمت: 
بازرس
سمت: 
عضو اصلی
سمت: 
عضو علی البدل
سمت: 
عضو علی البدل
سمت: 
عضو علی البدل