سه شنبه, آذر 1, 1401

به نام خدا 

به اطلاع همکاران محترم می رساند: به جهت برگزاری همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و عدم حضور اعضاء محترم هیئت مدیره و نیز اکثریت کادر اداری ، روز پنجشنبه مورخ 1401/09/03 ، کانون تعطیل می باشد.