چهارشنبه, فروردين 31, 1401

کارگاه آموزشی

موضوع کارگاه : آشنایی باسامانه های قوه قضائیه (اطلاع رسانی پرونده، سامانه وکلا، ابلاغ وخدمات پرداخت اینترنتی)

 زمان:  4 شنبه 07/ 02/ 1401   ساعت 09/30 

 مکان: سالن اجتماعات استاد فقید امیر ناصر کاتوزیان کانون وکلای دادگستری مازندران

حضور کارآموزان محترم  ده دقیقه پیش از شروع جلسه به همراه کارنامه کارآموزی الزامی است .  

کمیسیون کارآموزی و اختبار  کانون وکلای دادگستری مازندران