پیام تبریک ریاست محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

به نام خداوند منان

استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری یک امتیاز صنفی و اعطاء شده توسط قانونگذار نیست بلکه در زمره حقوق اساسی و بنیادین مردم است.

حق دسترسی به وکیل مستقل دادگستری، لازمه تحقق سایر حقوق مربوط به کرامت انسانها از حق حیات گرفته تا حقوق مدنی و سیاسی نظیر آزادی بیان و حق دادخواهی است.

از اینروست که این حق در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در فصل حقوق ملت و همینطور در سایر اسناد بین المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.

در واقع استقلال وکیل بیش از آنکه امتیازی برای وکیل باشد، وظیفه و تعهد خطیر او در مقابل مردم است.

با تبریک شصت و ششمین سالروز استقلال وکیل و خود انتظامی کانونهای وکلا به همکاران ارجمندم در کانون وکلای دادگستری مازندران، امیدوارم مسئولان محترم با درایت و روشن بینی برخی مصوبات و اقدامات مزاحم و معارض با استقلال ( نظیر تبصره ماده48 قانون آئین دادرسی کیفری و آئین نامه جدید مرکز مشاوران) را از چهره نظام حقوقی کشور بزداید و در قانونگذاری های احتمالی جدید نیز به این امر توجه نمایند.

اعتلای کانون پر افتخار وکلای دادگستری مازندران و موفقیت اعضای محترم هیأت مدیره جدید و رئیس و نایب رئیس بزرگوار این کانون در خدمت هر چه بیشتر به وکلا و نیز موفقیت و سلامتی تک تک همکاران ارجمند را از خداوند منان خواستارم.

 

مرتضی شهبازی نیا

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت