دوشنبه, مهر 30, 1397

بموجب تصمیم مورخ 1397/07/05 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران به منظور اخذ مدرک کامپیوتر icdl2 ، برای کارآموزان مقرر شد، جهت آموزش و اخذ مدرک مذکور و ارائه آن به کانون به دو مرجع بنیاد icdl ایران که تحت نظارت اداره آموزش و پرورش است یا جهاد دانشگاهی ، مراجعه فرمائید .

کانون وکلای دادگستری مازندران