جمعه, فروردين 26, 1401

 

نشست شورای اجرایی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در ساعت 9 صبح مورخ 1401/01/25 با حضور اعضای هیأت‌رئیسۀ اتحادیه و نمایندگان محترم کانون‌های وکلای دادگستری در شورای اجرایی در محل اتحادیه تشکیل و دربارۀ دستورهای زیر تصمیم‌گیری شد.

کانون‌های غایب: آذربایجان شرقی، ایلام، خراسان شمالی، خوزستان، کرمانشاه، گیلان و مرکزی.

عضو غایب هیأت‌رئیسه: جناب آقای محمود حبیبی.


دستور اول: گزارش امور جاری اتحادیه

مصوبه: «کارگروه نگارش پیش‌نویس برنامه و بودجۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در سال 1401 متشکل است از آقایان داریوش اشرافی به‌عنوان دبیر کارگروه (کانون وکلای دادگستری مرکز)، شهرام مختاری (کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه و بویراحمد) و قادر شیری‌جناقرد (کانون وکلای دادگستری اردبیل) و غلامرضا تجدد (کانون وکلای دادگستری قزوین).»

دستور دوم: پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و درخواست تعدادی از کانون‌ها مبنی بر برگزاری هیأت عمومی به طور فوق‌العاده

مصوبه: «دستور هیأت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به طور فوق‌العاده که در تاریخ 1401/01/31 به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار خواهد شد به این شرح است: “استماع اقدامات انجام‌شده توسط هیأت مذاکره‌کننده و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد معنونه و رویکرد هیأت عمومی در سال 1401”.»

دستور سوم: تعیین دستورجلسۀ چهل‌وچهارمین همایش هیأت عمومی اتحادیه به میزبانی کانون وکلای دادگستری همدان

مصوبه: «دستورجلسۀ چهل‌وچهارمین همایش هیأت عمومی اتحادیه به این شرح است:

دستور اول: تعیین خط مشی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

دستور دوم: اتخاذ رویه واحد در اجرای وظایف کانون‌های وکلای دادگستری ایران کارگروه مربوطه جزئیات دستورها را بررسی و تعیین خواهد کرد: آقایان شهرام مختاری (کانون وکلای دادگستری فارس وکهگیلویه و بویراحمد) داریوش اشرافی (کانون وکلای دادگستری مرکز) حسین عسگری‌راد (کانون وکلای دادگستری مرکز) احد غلامی‌رضائی (آذربایجان غربی) سیدمحسن حسینی‌پویا (کانون وکلای دادگستری خراسان)»

دستور چهارم: تقاضای عضویت کانون وکلای دادگستری هرمزگان در اسکودا

مصوبه: «با طرح عضویت کانون وکلای دادگستری هرمزگان در اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در هیأت عمومی موافقت شد.»

دستور پنجم: تعیین سقف پرداختی هزینۀ همایش هیأت عمومی اتحادیه

مصوبه: «کارگروه نگارش پیش‌نویس برنامه و بودجۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در سال 1401 سقف پرداختی هزینۀ همایش هیأت عمومی اتحادیه را بر اساس اولویت موضوعات تعیین خواهد کرد.»

دستور ششم: پیشنهاد جابه‌جایی سپرده‌های کانون‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مصوبه: «مقرر شد در کارگروه برنامه و بودجه بررسی و متعاقبا نتیجه مطرح گردد.»

دستور هفتم: پیشنهاد کانون وکلای دادگستری همدان

مصوبه: «با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری همدان دربارۀ نامه‌نگاری اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با دبیرخانۀ بخش جنبی جشنوارۀ فیلم فجر موافقت شد. »

دستور هشتم: تعیین پاداش برای اقدامات انجام‌شدۀ اخذ شناسۀ ملی کانون‌ها

مصوبه: «با تعیین پاداش برای اقدامات انجام‌شدۀ اخذ شناسۀ ملی کانون‌های وکلای دادگستری موافقت شد.»