سه شنبه, فروردين 16, 1401

بنام خدا

با نهایت تأسف به اطلاع می رسانیم

جناب آقای محمود امیدی جویباری وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران، درغم از دست دادن مادرگرامیشان عزاداراست. ضمن تسلیت به حضور ایشان و بازماندگان، از خداوند منان مسئلت داریم، روح آن مرحومه را قرین آمرزش و رحمت واسعه خویش فرمایند.

کانون وکلای دادگستری  استان مازنـدران