شنبه, شهريور 12, 1401

بنام خدا

کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مازندران می رساند:

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1401/06/17 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.حضور و همراه داشتن کارنامه کارآموزی و درج و تکمیل هر دو نسخه مربوط به جلسه، الزامی است.

سخنران:  جناب آقای ناصر داغمه چی

موضوع : اعتراض شخص ثالث نسبت به آراء دادگاههای کیفری

کانون وکلای دادگستری  مازندران