چهارشنبه, آذر 9, 1401

 جلسه کارگاه آموزشی 

موضوع: شبیه سازی دادگاه  - پاسخ به سوالات اختبار 

 زمان؛  5 شنبه 1401/09/24 ساعت 11   

 مکان: سالن اجتماعات استاد فقید امیر ناصر کاتوزیان . کانون وکلای دادگستری مازندران 

همراه داشتن کارنامه کارآموزی و درج و تکمیل هردو نسخه مربوط به جلسه الزامی است . 

حضور کارآموزان محترم  ده دقیقه پیش از شروع جلسه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی الزامی است .  

کمیسیون کارآموزی و اختبار 

کانون وکلای دادگستری مازندران