چهارشنبه, دى 14, 1401

 جلسه سخنرانی آموزشی و شبیه سازی دادگاه

موضوع سخنرانی: حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق جزای ایران

سخنران: جناب وکیل دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی

 زمان: 5 شنبه 1401/10/22 ساعت 9

مکان: سالن اجتماعات استاد فقید امیر ناصر کاتوزیان . کانون وکلای دادگستری مازندران

همراه داشتن کارنامه کارآموزی و درج و تکمیل هردو نسخه مربوط به جلسه الزامی است .

حضور کارآموزان محترم  ده دقیقه پیش از شروع جلسه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی الزامی است .

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری مازندران