دوشنبه, خرداد 23, 1401

جلسه سخنرانی آموزشی

سخنران؛ جناب وکیل مسعود تیرگری

  • موضوع: مقررات اصلاحی قانون صدور چک

  • زمان ؛  پنجشنبه 26/ 03/ 1401  ساعت 9       

  • مکان: سالن اجتماعات استاد فقید امیر ناصر کاتوزیان . کانون وکلای دادگستری مازندران                     

  1. حضور کارآموزان محترم  10دقیقه پیش از شروع جلسه به همراه کارنامه کارآموزی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی الزامی است .