يكشنبه, مهر 24, 1401

جلسه سخنرانی آموزشی 
   

موضوع : استثنائات وارده بر شرط اسقاط کافه خیارات در عقود

  سخنران: جناب وکیل دکتر یاسر آزاد شهابی

 زمان ؛ پنجشنبه 141/07/28ساعت 10  

 مکان: سالن اجتماعات استاد فقید امیر ناصر کاتوزیان . کانون وکلای دادگستری مازندران 

همراه داشتن کارنامه کارآموزی و درج و تکمیل هردو نسخه مربوط به جلسه الزامی است . 

حضور کارآموزان محترم  ده دقیقه پیش از شروع جلسه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی الزامی است .  

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری مازندران