سه شنبه, اسفند 17, 1400

بنام خدا

جلسه آموزشی ویژه کارآموزان محترم که در سال 1400 پروانه کارآموزی اخذکرده اند

اولین جلسه ویژه کارآموزان محترمی که در سال 1400 پروانه کارآموزی اخذ کرده اند (شامل کارآموزان محترم پذیرفته شده آزمون ورودی سال 1399 و متقاضیان بند«د» و میهمان)

موضوع جلسه: آشنایی با مقررات کارآموزی و نحوه انجام تکالیف

استاد: جناب وکیل علی شهاب  سرپرست کمیسیون آموزش و اختبار

زمان ؛ 5 شنبه 19 / 12/ 1400  ساعت 11       

مکان: سالن اجتماعات استاد فقید امیر ناصر کاتوزیان . کانون وکلای دادگستری مازندران                     

حضور کارآموزان محترم  ده دقیقه پیش از شروع جلسه به همراه کارنامه کارآموزی الزامی است .