سه شنبه, شهريور 29, 1401

بسمه تعالی

همکاران محترم:

بنابه دستور ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مازندران به جهت انجام پاره ای از امور لازمه، تمدید پروانه تا تاریخ 1401/7/6 متوقف گردید.

کانون وکلای دادگستری مازندران