يكشنبه, دى 5, 1400

جلسه سخنرانی کارآموزی

به اطلاع کارآموزان محترم می رساند؛ جلسات سخنرانی کارآموزی بصورت حضوری در سالن اجتماعات دکتر کاتوزیان کانون وکلای دادگستری مازندران در دو گروه به ترتیب زیر برگزار خواهد شد.

گروه اول : براساس حرف اول نام خانوادگی از «آ» تا ابتدای «ص»

گروه دوم :براساس حرف اول نام خانوادگی از «ص» الی آخر

جلسه اول؛ سخنرانی روز 5شنبه 09 / 10/ 1400  ساعت 12/30         سخنران ؛ جناب وکیل  دکتر مجید داودی

جلسه دوم؛ سخنرانی روز 5شنبه 23 / 10/ 1400  ساعت 11            سخنران ؛ جناب وکیل دکتر سام محمدی

حضور کارآموزان محترم  گروه اول درجلسه  اول و گروه دوم در جلسه دوم  الزامی است .

به منظور بهره مندی از جلسات برای گروهی که حضور ندارند ، جلسه سخنرانی ضبط شده و محتوای آن در سایت بارگزاری خواهد شد .

به همراه داشتن کارنامه کارآموزی و ارائه گواهی تزریق واکسن جهت شرکت در جلسات الزامی است .

در غیراینصورت کارآموز محترم حق شرکت در جلسه را نداشته و غایب محسوب می شود.