يكشنبه, دى 12, 1400

بنام خدا

با نهایت تأسف به اطلاع می رسانیم

جناب آقای علی فاریابی دوست وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، درغم از دست دادن مادرگرامیشان عزاداراست. ضمن تسلیت به حضور ایشان و بازماندگان، از خداوند منان مسئلت داریم، روح آن مرحومه را قرین آمرزش و رحمت واسعه خویش فرمایند.

کانون وکلای دادگستری استان مازنـدران