اعلام تاریخ اختبار 98

اطـلاعیه

به اطلاع کارآموزان محترم می رساند بر اساس تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای مازندران، تاریخ اختبار کتبی برای روزهای سه شنبه 98/4/4 لغایت یکشنبه 98/4/9 تعیین شده است. کارآموزان محترمی که دوره کارآموزی آنان تا تاریخ 98/3/31 به اتمام می رسد مکلف به شرکت در اختبار می باشند یادآوری می شود کسانی که دوره کارآموزی شان به اتمام رسیده و تاکنون تکالیف را ارائه نداده اند مکلفند ظرف ده روز و بقیه ظرف یک هفته پس از پایان دوره نسبت به ارائه کارنامه و تکالیف اقدام کنند، در غیر اینصورت به جهت عدم ارائه تکالیف تجدید دوره خواهند شد.

ضمناً آن عده از کارآموزان محترم که دوره آنان تا تاریخ 98/5/31 به اتمام می رسد می توانند در اختبار مذکور شرکت نمایند مشروط به اینکه تمایل خود را حداکثر تا تاریخ 98/1/18 کتباً به کمیسیون کارآموزی اعلام کنند تا برای نحوه ارائه تکالیف به تصمیم بعدی کمیسیون عمل نمایند. اظهار تمایل بعد از تاریخ مذکور پذیرفته نخواهد بود.

 

کانون وکلای دادگستری استان مازندران

 

 

 

 

 

 

 

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت