چهارشنبه, فروردين 31, 1401

به نام خدا

به اطلاع کارآموزان محترم می رساند؛

آزمون قوانین و مقررات وکالت در تاریخ یکشنبه 1401/02/25 برگزار می گردد.

مفاد آزمون:

قانون وکالت مصوب1315  و آئین نامه اجرایی آن مصوب1316

لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب1333 و آئین نامه اجرایی آن مصوب1334

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376

شرح وطایف کارآموزی

مقررات راجع به وکالت در قوانین مدنی، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

  1. حضور کلیه کارآموزان محترم الزامی است.

  2. آزمون بصورت حضوری و  کتبی برگزار می گردد.  ساعت و محل برگزاری متعاقباً اعلام خواهد ش.

  3.  در زمان حضور ،رعایت شیوه نامه های بهداشتی و  استفاده از ماسک الزامی است.

  4. چنانچه کارآموزی مشکوک یا مبتلا به بیماری کرونا می باشد، مراتب را بصورت تلفنی پیش از آزمون به کانون اعلام نماید.

کمیسیون کارآموزی و اختبار