اطلاعیه و برگه پاسخنامه اختبار99

بسمه تعالی

کارآموزان محترم

با سلام و آرزوی سلامت و موفقیت در آزمون، به موارد زیر توجه بفرمائید .

1) شیوه نامه آزمون که در سایت کانون منعکس است را مطالعه نمایید. دراجرای بند 2 شیوه نامه کارآموز الزاما باید شماره تلفن همراه خود که پیام رسان واتس آپ بر آن نصب و فعال است به دبیرخانه اعلام نماید .

2) پاسخنامه مربوط به هر درس بصورت جداگانه و در 6 فایل pdf در سایت کانون و در این گروه بارگزاری می شود. از هربرگ آزمون برای خود به تعداد مورد نیاز خود (حداقل 5 برگ برای هردرس) پرینت تهیه نمائید.

3) چنانچه نیاز به درج پاسخ در بیش از یک صفحه را داشتید، ادامه پاسخ را صرفاً در برگ های دیگر پاسخ نامه مربوط به همان درس قید و ذیل هر صفحه را حتماً شماره گذاری نموده و پاسخ سوالات را صرفاً درهمان برگ پاسخ نامه های بارگزاری شده برای هر درس درج نمائید. از نوشتن پاسخ در پشت برگ یا برگ های دیگر خودداری نمائید به اوراقی غیر از برگ پاسخنامه ارسالی کانون ترتیب اثر داده نمی شود. (برای سهولت برای هر درس به تعداد بیشتر پرینت تهیه نمائید)

4) از برگ پاسخ نامه با استفاده از برنامه های اسکن، اسکن تهیه نموده و فایل اسکن شده را ارسال نمائید.

5) چنانچه تعداد صفحات پاسخ هر درس بیش از یک صفحه باشد ، تمام صفحات پاسخ نامه را در قالب یک فایل ارسال نمائید و از ارسال صفحات پاسخ نامه یک درس بصورت تک برگ خودداری نمائید.

6) بمنظور وقوف از وجود اشکال احتمالى در اجراى اختبار مجازى و برطرف کردن آن ساعت١٢ روز پنجشنبه ٢٠/ ٠6/ ١٣٩٩ خود رادر وضعیت آزمایش و اجراى دستورالعمل ومتعاقباً ارسال آن قراردهید. حضور کلیه کارآموزان محترم درآزمون آزمایشی مذکور الزامی است .

موفق باشید.

 

 

 

 

فایلهای ضمیمه

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت