پنجشنبه, شهريور 17, 1401

بسمه تعالی

اطلاعیه

به اطلاع کارآموزانی که در اختبار سال 1401 پذیرفته شده اند میرساند:

مراسم تحلیف از ساعت 9 الی 11:30 صبح روز پنجشنبه 1401/06/24 در محل کانون وکلای دادگستری مازندران برگزار می شود. مقتصی است شرکت کنندگان محترم رأس ساعت مقرر در مکان مذکور حضور بهم رسانند. ضمناً باتوجه به پایداری کرونا و ظرفیت محدود سالن همایش از همراه داشتن مهمان خودداری نمایید.

کانون وکلای دادگستری مازندران