شنبه, مهر 10, 1400

بسمه تعالی

اطلاعیه

به استحضار وکلا معظم و کارآموزان محترم می رساند: باعنایت به وجود پاندومی کرونا و جهت جلوگیری از افزایش و پیشرفت آن، کانون وکلای دادگستری مازندران، تمدیدپروانه اعضای محترم عضو را فقط و منحصراً بصورت برخط(آنلاین) برگزارمی نماید. لذا جهت جلوگیری از هرگونه اشکال در تمدید پروانه، ضرورت دارد که ابتدا راهنمای تهیه شده در فایل ضمیمه را بطور دقیق مطالعه و سپس باتوجه به آن در صدد تمدید پروانه برآیند.

راهنمای اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی 

راهنمای تمدید پروانه وکلا و کارآموزان

کانون وکلای دادگستری مازندران