شنبه, شهريور 12, 1401

بسمه تعالی

اطلاعیه

به استحضار وکلا معظم و کارآموزان محترم می رساند: باعنایت به وجود و عدم رفع پاندومی کرونا و جهت جلوگیری از افزایش و پیشرفت آن، کانون وکلای دادگستری مازندران، تمدیدپروانه اعضای محترم عضو را فقط و منحصراً بصورت برخط(آنلاین) برگزار می نماید. لذا جهت جلوگیری از هرگونه اشکال در تمدیدپروانه، ضرورت دارد که ابتدا راهنمای تهیه شده در فایل ضمیمه را بطور دقیق مطالعه و سپس باتوجه به آن از تاریخ نشر این آگهی در صدد تمدید پروانه برآیند.

راهنمای اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی 

راهنمای تمدید پروانه وکلا و کارآموزان

کانون وکلای دادگستری مازندران